Skip to main content
فهرست مقالات

گروه نرم افزارهای علوم اسلامی در جی تکس 98

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : گروه نرم‌افزارهای علوم اسلامی، نرم‌افزارهای علوم اسلامی در جی، نرم‌افزار، اطلاعات، غرفه، اعضای گروه نرم‌افزارهای علوم اسلامی، عرضه، کامپیوتر، نمایشگاه جی، مرکز در نمایشگاه جی

خلاصه ماشینی:

"گروه نرم‌افزارهای‌ علوم اسلامی این گروه از جی تکس سال 79 کار خود را شروع‌ کرد و امسال با آنکه 021 متر فضا تقاضا شده‌ بود؛به علت‌ استقبال از نمایشگاه،فضایی‌ به وسعت 09 متر در پاویون ملتها جنب پاوین ایران‌ در اختیار ما قرار گرفته بود. در عوض دو شرکت‌کنندهء جدید داشتیم:1-بیان نور (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-ویستآرا مؤسسهء اخیر در سال گذشته به عنوان‌ جزئی از یک غرفه شرکت کرده بود و امسال با حضور تثبیت‌شده‌ای به‌طور مستقل شرکت داشت. یکی از فعالیتهای دیگری که برای‌ جذب مؤسسات انجام دادیم این است که‌ در نمایشگاه قبل،سمیناری را به عنوان‌ گزارش کار جی تکس برپا کردیم و در آن‌ از مجموعهء تولیدکنندگان نرم‌افزارهای‌ علوم اسلامی برای شرکت در نمایشگاه‌ جی تکس 89 دعوت عمومی و خصوصی‌ به عمل آوردیم. از سوی دیگر در نمایشگاه جی تکس، حد اقل فضایی را که واگذار می‌کنند 21 متر است ولی چون ما فضای یک پاویون‌ را در اختیار می‌گیریم،با مؤسساتی که یک‌ نرم‌افزار دارند و یک غرفهء 9 متری هم‌ برای آنها زیاد است هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آوریم تا از این طریق مثلا دو یا سه مؤسسه را در یک غرفه مستقر کنیم. البته این امکانات‌ دولتی ممکن است بعضا برای مؤسساتی که‌ خود حضور فعال و منسجمی در امارات‌ دارند،از نظر اقتصادی زیاد مقرون به‌ صرفه نباشد لذا می‌دیدیم که بعضی از آنها رغبتی به این خدمات ندارند چون نحوهء حمایت به‌گونه‌ای است که از یک طرف‌ حمایت صورت می‌گیرد ولی از طرف‌ دیگر هزینه‌هایی را در بر دارد."

صفحه:
از 44 تا 48