Skip to main content
فهرست مقالات

انس با قرآن به هنرمند اعتماد به نفس می بخشد

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 22 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : هنر، انس با قرآن، من، نقاشی، تذهیب، قرآن به هنرمند اعتماد، کار نقاشی با رنگ‌روغن اشتغال، هنر تذهیب، اثر به نمایشگاه قرآن، انس بیشتری با قرآن، ارتباط بیشتری با اثر، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، نمایشگاه قرآن عرضه، اثر، گل و مرغ برگزیده‌شده، هنرمند اعتماد به نفس، بیشتری پیدا، بیننده، کار هنری، ارتباط، سبک گل و مرغ، کار، قرآن دارند نقاشی‌هایشان، هنرمند ایرانی، ارتباط زیادی با قرآن، قرآن و هنر، نمایشگاه مخصوص زنان هنرمند، نمایشگاه بین‌المللی شرکت، نمایشگاه تجلی احساس، نقاشی کودکان کار

خلاصه ماشینی: "کارهای‌ رنگ‌ روغنی‌ هم‌ که‌ طی‌ این‌ مدت‌ انجام‌ دادم‌ در نهایت‌ منتهی‌ شد به‌ نمایشگاه‌ تجلی‌ احساس‌ که‌ در موزه‌ نیاوران‌ برپا شد و کارهایم‌ را در آنجا ارائه‌ دادم‌ آن‌ نمایشگاه‌ مخصوص‌ زنان‌ هنرمند ایرانی‌ بود و کارم‌ (نقاشی‌ من‌) در کتاب‌ نمایشگاه‌ در همان‌ سال‌ به‌ چاپ‌ رسید. تنها طرفداران‌ آن‌ مجموعه‌داران‌ ایرانی‌ و خارجی‌ و احیانا توریست‌ها هستند، اما وجود چنین‌ نمایشگاه‌هایی‌ تا حد زیادی‌ می‌تواند به‌ شکوفایی‌ و پیدا کردن‌ جایگاهی‌ خاص‌ برای‌ این‌ هنر کمک‌ کند و به‌ هرحال‌ چنین‌ حرکتی‌ باعث‌ می‌شود هنرمندان‌ معرفی‌ شوند که‌ خود این‌ موضوع‌ بسیار اهمیت‌ دارد و کمک‌ می‌کند تا آنچه‌ را که‌ از گذشتگان‌ به‌ ما رسیده‌ و آنها آن‌ را حفظ‌ کرده‌اند و به‌ منتقل‌ کرده‌اند بتوانیم‌ با همان‌ چارچوبی‌ که‌ بوده‌ به‌ آیندگان‌ منتقل‌ کنیم‌."

صفحه:
از 22 تا 22