Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت فرهنگ گفت و شنود در قرآن

نویسنده:

(3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،خدا ،فرهنگ ،قرآن کریم ،انسان ،موسی ،پیامبر ،خداوند ،برهان ،اندیشه ،توانایی ،حق ،دعوت ،قوم ،هارون ،تفکر ،اعتقادات ،شنود در قرآن ،سخن ،مبارزه ،علم ،توانایی انسان در گفتگو ،فرهنگ گفتگو ،بیان ،راناطق بودن و توانایی گفتگو ،دلیل ،خلقت انسان ،قرآن به فرهنگ گفتگو ،اهمیت فرهنگ ،حقیقت

خلاصه ماشینی:

"در این‌ آیه‌ چند نکته‌ اساسی‌ را می‌توان‌ مشاهده‌ کرد: 1) از تمامی‌ فرقه‌ها و اقوام‌ با اعتقادات‌ مختلف‌ و اندیشه‌های‌ گوناگون‌ گواهانی‌ را برای‌ طرح‌ اندیشه‌هایشان‌ دعوت‌ می‌کند و هیچ‌ تبعیضی‌ بین‌ آنها قایل‌ نمی‌شود و فرصت‌ و مجال‌ دفاع‌ از اندیشه‌هارا به‌ همه‌ اقوام‌ و فرقه‌ها می‌دهد چه‌ آنها که‌ از راه‌ حق‌ و خدا فاصله‌ اندکی‌ دارند و چه‌ آن‌ها که‌ در اعتقادات‌ خود در کفر و جهل‌ مطلق‌ هستند. البته‌ بر خداوند پوشیده‌ نیست‌ که‌ آنها جز هجویات‌ و دروغ‌ چیز دیگری‌ نمی‌توانند بگویند، و این‌ برخورد محکم‌ قرآن‌ به‌ التزام‌ به‌ گفتگوی‌ مبتنی‌ بر برهان‌ و دلیل‌ عقلی‌، هشداری‌ است‌ برای‌ آنان‌ که‌ در اندیشه‌های‌ خود هیچ‌ پایه‌ منطقی‌ را استوارنمی‌بینند تا به‌ خود آمده‌ و در پی‌ تأمل‌ و تفکر در آن‌چه‌ که‌ به‌ آن‌ اعتقاد دارندباشند. در برابر این‌ همه‌ برخوردهای‌ ناصواب‌ و ناپسند و این‌ همه‌ کارشکنی‌ از سوی‌ آن‌ها و دروغی‌ که‌ به‌ دین‌ خدا می‌بندند، قرآن‌ کریم‌ به‌ این‌ شکل‌ با آنها مقابله‌ می‌کند: و قالوا لن‌ دخل‌ الجنه‌ الا من‌ کا هودا او نصاری‌ تلک‌ امانیهم‌ قل‌ هاتوا برهانکم‌ ان‌ کنتم‌ صادقین‌ / بقره‌ - 111 می‌گویند که‌ وارد بهشت‌ نمی‌شوند مگر کسانیکه‌ یهود و نصارا هستند، اینها آروزهای‌ آنهاست‌، بگو برای‌ سخن‌ خود دلیل‌ و برهانی‌ بیاوریداگر راستگو هستید."

صفحه:
از 28 تا 30