Skip to main content
فهرست مقالات

سیر تدوین و تطور تفسیر علمی قرآن کریم

نویسنده:

(7 صفحه - از 37 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،تفسیر ،علمی ،دین ،مفسران ،تفسیر علمی ،تطور تفسیر علمی قرآن ،آیات قرآن ،تفسیر قرآن ،تفسیر علمی قرآن کریم ،القرآن ،کتاب ،دانشمندان ،خدا ،نزول ،تفسیر علمی در آثار مفسران ،هدایت ،بیروت ،قرآن مجید ،قطعی ،انسان ،قوانین علمی ،آیات قرآن با مسایل علمی ،نظریه ،تفسیر آیه ،تطبیق آیات قرآن با مسایل ،تفسیر علمی قرآن موسوم ،شیوه ،بیان ،تفسیر علمی آیات قرآن

خلاصه ماشینی:

"از این‌ رو، هرگز نباید از آن‌ انتظار ورود به‌ جزئیات‌ علوم‌ و توقع‌ استخراج‌ همه‌ قوانین‌ علمی‌ را داشت‌؛ 3 - بی‌ گمان‌ خدای‌ تعالی‌ در کرسی‌ تشریع‌ و رهبری‌ بشر به‌ مبدأ و معاد و در ضمن‌ معرفی‌ قدرت‌ بی‌ انتهای‌ خویش‌ پرده‌ از روی‌ یک‌ سلسله‌ اسرار علمی‌ برداشته‌ که‌ بشر در پرتو کشفیات‌ جدید، به‌ آن‌ رسیده‌ است‌؛ 4 - اشاره‌ مختصر قرآن‌ به‌ پدیده‌های‌ هستی‌ علوم‌ مختلف‌ در راستای‌ هدف‌ نزول‌، یعنی‌ هدایت‌ بشر، و به‌ منظور تدبر و ژرف‌نگری‌ بیشتر انسانها است‌ نه‌ آنکه‌ مقصود اصلی‌ و اولیه‌ باشد؛ 5 - هیچ‌ تعارضی‌ میان‌ قوانین‌ مسلم‌ علمی‌ و حقایق‌ قرآن‌ نیست‌، تعارض‌ و ناهماهنگی‌ احتمالی‌ در نظر برخی‌ محققان‌، حاصل‌ عدم‌ درک‌ صحیح‌ آیات‌ یا قطعی‌ نبودن‌ آن‌ کشف‌ علمی‌ است‌؛ 6 - در تطبیق‌ آیات‌ قرآن‌ بر اکتشافات‌ علمی‌ عصر حاضر (تفسیر علمی‌)، برخی‌ راه‌ افراط‌ را پیموده‌اند، عده‌ای‌ نیز یکسره‌ نقش‌ قرآن‌ را در بیان‌ پدیده‌های‌ هستی‌ و علمی‌ نادیده‌ گرفته‌اند، هر دو گروه‌ بر خطا رفته‌اند و تنها افرادی‌ بر صواب‌اند، که‌ با احتیاط‌ و اعتدال‌ و رعایت‌ مبانی‌ و اصول‌ تفسیر علمی‌ مقبول‌ به‌ این‌ کار اقدام‌ کرده‌اند؛ 7 - تحمیل‌ نظریه‌ها، فرضیات‌ و کشفیات‌ علمی‌ غیر قطعی‌، آشکارترین‌ لغزش‌ حرکت‌ افراطی‌ در تفسیر علمی‌ قرآن‌ است‌؛ 8 - تفسیر علمی‌، ریشه‌ در قرون‌ گذشته‌ دارد و از سابقه‌ کهن‌ و قدمت‌ تاریخی‌ برخوردار است‌."

صفحه:
از 37 تا 43