Skip to main content
فهرست مقالات

مهمترین مشکل در کار ترجمه متفاوت بودن زبان عربی و زبان ژاپنی بود

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

خلاصه ماشینی:

"و ژاپنی‌ها به‌ کار بردن‌ این‌ صیغه‌ در ساختار زبان‌ ژاپنی‌ را نادرست‌ می‌دانند؟ لطفا بیشتر توضیح‌ بدهید؟ به‌ عنوان‌ مثال‌: مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ تکالیف‌ دینی‌ و احکام‌ دینی‌ و آشنایی‌ با ترجمه‌های‌ قرآنی‌ را از بزرگانشان‌ می‌آموزند و در درک‌ ترجمه‌ قرآن‌ مشکلی‌ ندارند ولی‌ در کشور ژاپن‌، مردم‌ هیچ‌ نوع‌ آگاهی‌ نسبت‌ به‌ اسلام‌ ندارند و به‌ عنوان‌ مثال‌: نمی‌دانند قیامت‌ چیست‌؟ و این‌ مسئله‌ برایشان‌ غیرقابل‌ درک‌ است‌ و به‌ نظر من‌ باید این‌ ترجمه‌های‌ قرآنی‌ برایشان‌ توضیح‌ داده‌ شود. در آن‌ زمان‌، برخی‌ از ژاپنی‌ها، نسبت‌ به‌ دین‌ اسلام‌ کنجکاو شدند و پدرم‌ از جمله‌ افرادی‌ بود که‌ در مورد دین‌ اسلام‌، تحقیق‌ و مطالعه‌ کرد و خوشبختانه‌ بعد از انجام‌ تحقیقات‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مسلمان‌ شود و او جذب‌ قرآن‌ کریم‌ شد."

صفحه:
از 10 تا 11