Skip to main content
فهرست مقالات

یافته های فلسفی در تفسیر کبیر فخرالدین رازی

مترجم:

(3 صفحه - از 39 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : فخر، اولیت، شعور، منطق، تقدم، تفکر اسلامی، علم کلام، خودآگاهی، معنی، تفسیر کبیر فخرالدین رازی

خلاصه ماشینی:

"رازی‌ می‌گوید وقتی‌ مومنان‌ می‌توانند غیر مومن‌ را، چه‌ آشکارا و چه‌ پنهانی‌، به‌ دوستی‌ برگزینند، که‌ مقام‌ تقیه‌ باشد، و این‌ مقام‌ مستثنی‌ است‌ و در صورتی‌ مورد دارد که‌ شخص‌ تقیه‌ کننده‌ باطن‌ اعتقاد را حفظ‌ کند و اعمال‌ و اقوال‌ ظاهر در هنگام‌ تقیه‌ در آن‌ موثر شود و البته‌ خدا به‌ او یاری‌ می‌کند و او را در مقابل‌ دشمنان‌ محافظت‌ می‌فرماید. شعور ابزار این‌ طلب‌ و تحقیق‌ است‌، هرچند که‌ یک‌ ابزار تام‌ و تمام‌ نیست‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ خودآگاهی‌ در عمل‌ و در طی‌ سعی‌ها و سهوها و در حالی‌ که‌ همواره‌ در معرض‌ خطر هولناک‌ ظاهر سازی‌ و نفاق‌ و غرور است‌ به‌ وجود می‌آید و این‌ معنی‌ در تفسیر آیة‌ کریمة‌ و ما الحیوة‌ الدنیا الا متاع‌ الغرور (آل‌ عمران‌، 185) به‌ خوبی‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفته‌ است‌. رازی‌ پس‌ از آنکه‌ منشأ بستگی‌ به‌ دنیا و تألم‌ قلبی‌ ناشی‌ از آن‌ را بیان‌ می‌کند و نشان‌ می‌دهد که‌ طلب‌ دنیا و میل‌ موجب‌ افزونی‌ حرص‌ و طمع‌ می‌شود، می‌گوید که‌ بشر در دنیا گرفتار گردابهای‌ تأمل‌ است‌ و برای‌ اینکه‌ در این‌ گردابها کشتی‌ براند نیاز به‌ هدایت‌ الهی‌ دارد. از این‌ موارد بسیار می‌توان‌ ذکر کرد، اما ذکر این‌ دو مورد کافی‌ است‌ تا نشان‌ دهد که‌ تفکر اسلامی‌ فی‌المثل‌ به‌ صورتی‌ که‌ در کتاب‌ فخر رازی‌ آمده‌ است‌ صرف‌ یک‌ سند تاریخی‌ که‌ حاکی‌ از یک‌ عهد به‌ سرآمده‌ باشد، نیست‌، بلکه‌ در خور و شایستة‌ آن‌ است‌ که‌ در عصر حاضر هم‌ مورد مطالعه‌ و تحقیق‌ قرار گیرد."

صفحه:
از 39 تا 41