Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب و رایانه، تقابل یا تعامل

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : رایانه‌ها ،اطلاعات ،کتاب ،تقابل ،بانکهای اطلاعاتی ،تعامل ،کاغذ ،کتاب و رایانه ،نرم‌افزارها ،به‌کارگیری ،عصر کتاب و کتابت ،انسان ،به‌کارگیری کتاب و رایانه ،اوراق ،کتاب و کتابت ،اطلاعات رایانه‌ها ،پژوهش ،استفاده از رایانه‌ها ،دانش ،دل صفحات کاغذ ،کتابت در شکل سنتی ،استفاده و به‌کارگیری کتاب ،به‌کارگیری تکنولوژی جدید ،سپردن اطلاعات به رایانه‌ها ،نرم‌افزارهای تحقیقاتی سرنخ‌های پژوهش ،کاربرد ،شکل سنتی پایان ،کاربرد کتاب و کتابت ،رایانه‌ها جایگزین کتاب ،دانسته‌ها

خلاصه ماشینی:

"نخست آنکه عصر کتاب و کتابت در شکل سنتی پایان پذیرفته‌ و با به‌کارگیری تکنولوژی جدید که‌ سپردن اطلاعات به رایانه‌ها را بسیار آسان‌ نموده است،گویا دیگر سخن از کتاب و کتابت چندان جاذبه و کششی را در دلها برنمی‌انگیزد. پیروان این نظر استفاده از رایانه‌ها و نرم افزارهایی که به‌گونه‌ای هم عرض و بدیل کتاب‌اند را-به صورت استفادهء ابزاری-نه‌تنها مجاز بلکه لازم می‌شمارد و این در حالی است که کاربرد کتاب و کتابت را نیز در کنار این ابزار و پدیده‌های‌ جدید از جهاتی مفید و حائز اهمیت‌ می‌داند. پژوهشگر در ارتباط با پژوهش خود در استفاده از رایانه‌ها ره چند ساله را یک شبه می‌پیمایند و این در حالی است که هرگز از کتاب‌ بی‌نیاز نمی‌شوند زیرا نه تنها تمامی‌ موضوعات علمی لازم و کتابهای موجود در جهان به صورت نرم‌افزار درنیامده‌ است بلکه تصور چنین آینده‌ای هم بعید و دور از واقعیت به نظر می‌رسد."

صفحه:
از 6 تا 8