Skip to main content
فهرست مقالات

مولانا و قرآن

نویسنده:

(3 صفحه - از 13 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،مولانا ،مثنوی ،تأویل ،طعنه ،باطن ،بطن ،مولانا و قرآن ،معنی ،ظاهر ،حق ،ظاهر قرآن ،صوفیه ،مثنوی معنوی ،کتاب ،تفسیر ،تفسیر کشف ظاهر قرآن ،طعنه به‌آن در معنی حمله ،حدیث ،حقیقت ،مولوی ،عقیده مولوی قرآن ،رسن ،نور ،اندیشه ،قرآن کریم ،ذکر ،تأویل کشف باطن ،جواب طعنه زننده در مثنوی ،کشف

خلاصه ماشینی:

"«مولانا» نیز از تأثیر اندیشه‌ها و دانش‌های‌ بشر که‌ در طول‌ قرون‌ جمع‌آوری‌ شده‌ دورنبوده‌ است‌ اما «مثنوی‌» او بیش‌ از آن‌ که‌ تحت‌ تأثیر هر نوع‌ اندیشه‌ و طرز نگرشی‌ قرار داشته‌ باشد متأثر از قرآن‌ است‌ و در این‌ امر، سابقه‌ تدین‌ و منبرگویی‌ خاندان‌ وی‌ و اینکه‌ او چون‌ سایر صوفیه‌ تعالیم‌ خویش‌ را با مطالب‌ قرآنی‌ مربوط‌ می‌کرده‌ نمی‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌ و علاوه‌ بر اینها ذکر مضامین‌ و مفاهیم‌ قرآنی‌ سبب‌ توجه‌ و روی‌ آوردن‌ عموم‌ مردم‌ به‌ پای‌ منابر وعظ‌ می‌شده‌ است‌. از منظر صوفیه‌، تفسیر و معنی‌ باطنی‌،مقام‌ و جایگاهی‌ و معنی‌ ظاهری‌ مقام‌ و جایگاهی‌ دیگر دارد، تفاسیر آنان‌ جنبه‌ کشف‌ و شهودی‌ دارد و به‌ عقیده‌ مولوی‌ قرآن‌ هفت‌ توست‌، پس‌ هر کس‌ به‌ فراخور حال‌ خویش‌ و درجه‌ و میزان‌ ادراک‌ و دریافت‌ خویشتن‌ از قرآن‌ بهره‌ای‌ می‌گیرد و بدیهی‌ است‌ که‌ وی‌ دراین‌ اعتقاد خویش‌ به‌ این‌ حدیث‌ نظر داشته‌ است‌: «ان‌ للقرآن‌ ظهرا و بطنا و لبطنه‌ بطنا الی‌ سبعه‌ ابطن‌» 4 مخاطبان‌ قرآن‌ به‌ تعداد افرادی‌ است‌ که‌ به‌ این‌ کتاب‌ الهی‌ ایمان‌ دارند، خواه‌ از روی‌ حقیقت‌ و باطن‌ و خواه‌ از روی‌ ظاهر و چون‌ قرآن‌ ورای‌ ظاهر، الفاظ‌ باطنی‌ نیز دارد، آشکار است‌ که‌ میان‌ مخاطب‌ باطن‌ قرآن‌ و مخاطب‌ ظاهر آن‌ تفاوت‌ درجه‌ هست‌،اما به‌ عقیده‌ مولانا، ورای‌ بطن‌ سوم‌ که‌ به‌ بیان‌ او باطن‌ باطن‌ است‌ و عبارات‌ از بطن‌ چهارم‌ است‌،سر و رازی‌ وجود دارد که‌ تنها خداوند بی‌ندید و بی‌مانند از آن‌ آگاه‌ است‌ و لاغیر."

صفحه:
از 13 تا 15