Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه سوره مبارکه یوسف از یک نسخه کهن: احسن القصص

نویسنده:

(4 صفحه - از 32 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : یوسف، ترجمه، خذای، زن، پذر، ترجمه سوره مبارکه یوسف، خواب، مصر، ملک، براذر

خلاصه ماشینی:

"شمارة‌ آخر هر جمله‌ یا عبارت‌ متعلق‌ به‌ آیه‌ آن‌ است‌ و چون‌ خوانندگان‌ این‌ مقاله‌ را بی‌گمان‌ بر وزن‌ شعر و عروض‌ اشراف‌ هست‌، برای‌ پرهیز از اطناب‌ از برابر نهادن‌ افاعیل‌ در هر عبارت‌ گذشتیم‌ اینک‌ آن‌ جملات‌ و عبارات‌ موزون‌: کی‌ منم‌ در کار شما (آغاز سوره‌) فرو فرستادیم‌ /2 کی‌ مگر شما بذانید/2 یاد کن‌ آنگه‌ کی‌ گفت‌ ـ یوسف‌ پذر خویش‌ /4 من‌ دیذم‌ اندر خواب‌ /4 گفت‌ گوینده‌ از پیش‌ ایشان‌ /10 بفرست‌ وی‌ را ـ فردا به‌ صحرا /12 پس‌ چون‌ ببردند وی‌ را /15 بخورد ویرا گرگ‌ /17 هستیم‌ ما راست‌ گویان‌ /17 شکیبایی‌ کنم‌ نیکو /18 پس‌ بیامد کاروانی‌ /19 ای‌ مژدگانی‌ ـ اینک‌ غلامی‌ /19 بردند برادران‌ یوسف‌ /20 بفروختند او را ـ درمی‌ چند شمرده‌ /20 آنکس‌ کی‌ خریده‌ بود وی‌ را از مصر /21 بکرامت‌ محل‌ وی‌ ـ باشذ کی‌ سوذ دارد /21 خود خواند وی‌ را ـ آن‌ زن‌ کی‌ یوسف‌ ...."

صفحه:
از 32 تا 35