Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن ترجمه پذیر نیست

سخنران:

(3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : قرآن کریم، ترجمه، ترجمه قرآن کریم، زبان، قرآن ترجمه پذیر، اعجاز قرآنی، واژگان، مترجم، زبان عربی، زبان فارسی، متن، اعجاز زبانی قرآن کریم، اعجاز قرآن کریم، لفظ عربی قرآن کریم، خواننده، مفردات، ناشدنیهای ترجمه قرآن، اعجاز زبانی و معنایی، عبارات قرآنی قابل انتقال، مجاز، آیات قرآن کریم، لفظی، وجوه زیبایی‌شناختی قرآن کریم، عبارات، ظرفیت زبان عربی، مفهوم، عین، قابل انتقال، تک واژگان، معانی

خلاصه ماشینی: "کل‌ آیات‌ قرآن‌ کریم‌ از حیث‌ ترجمه‌ شدن‌ دارای‌ سه‌ بخش‌ است‌: بخشی‌ از قرآن‌ کریم‌ عینا قابل‌ انتقال‌ است‌ یعنی‌ ما می‌توانیم‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ افزود و کاستی‌، عین‌ عبارت‌ را به‌ هر زبانی‌ منتقل‌ کنیم‌، چه‌ زبان‌ فارسی‌ یا هر زبان‌ دیگر بخشی‌ هست‌ که‌ انتقال‌ و ترجمة‌ آن‌ نسبی‌ است‌ و بیشتر وجوه‌ زیبایی‌ شناختی‌ قرآن‌ کریم‌ از این‌ قبیل‌ هستند، یعنی‌ ما زیبایی‌های‌ قرآن‌ را در ترجمه‌ به‌طور نسبی‌ می‌توانیم‌ منتقل‌ کنیم‌. این‌ را می‌گویند کمینه‌گرایی‌ که‌ نمود هم‌ دارد، اما من‌ فکر می‌کنم‌ که‌ این‌ به‌طور نسبی‌ و نه‌ به‌طور کامل‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ ترجمه‌ نیز هست‌، اما در ترجمه‌ قرآن‌ کریم‌ مفاهیمی‌ وجود دارد که‌ کاملا غیرقابل‌ انتقال‌ است‌ که‌ بخشی‌ از آن‌ برمی‌گردد به‌ تک‌ واژگان‌ و مفرد است‌. سپاس‌ و ستایش‌ یکی‌ برابر شکر و یکی‌ برابر مدح‌ است‌ در نتیجه‌ ما در زبان‌ فارسی‌ برای‌ واژه‌ حمد به‌ آن‌ معنایی‌ که‌ در دل‌ شریعت‌ اسلامی‌ یافته‌ است‌ برابری‌ را نمی‌یابیم‌، از این‌رو ما دراینجا ناگزیر و دست‌ بسته‌ می‌مانیم‌ و مترجم‌ قرآن‌ هیچ‌ چاره‌ای‌ جز تسلیم‌ به‌ پذیرش‌ همان‌ معنای‌ حقیقت‌ شرعی‌ آن‌ واژگان‌ را ندارد و واژگان‌ بسیاری‌ در قرآن‌ کریم‌ است‌ که‌ از این‌ لحاظ‌ قابل‌ انتقال‌ نیست‌. محققان‌ و پژوهشگران‌ قرآنی‌ در رابطه‌ با آیات‌ قرآنی‌ سه‌ اصطلاح‌ را به‌ کار می‌برند که‌ در فرایند ارتباط‌ با مخاطب‌ این‌ سه‌ اصطلاح‌ معنا می‌یابد یکی‌ از آنها نوایی‌ است‌ که‌ با روح‌ انسان‌ سروکار دارد، هر آیه‌ای‌ اگر عبارت‌ قرآنی‌ به‌طور مستقیم‌ قرائت‌ شود در زبان‌ عربی‌ از آن‌ به‌ «صوت‌النفس‌» تعبیر می‌شود."

صفحه:
از 28 تا 30