Skip to main content
فهرست مقالات

فضای موسیقایی آیات قرآن

نویسنده:

(1 صفحه - از 38 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : فضای موسیقایی آیات قرآن ،ترجمه ،ترجمه قرآن ،طیف ،کشیدگی ،مفهوم آیات قرآنی ،هماهنگی ،زیبا ،معنا ،طیف رنگین‌کمان ،واژه ،معانی آیات قرآنی ،سوره حمد ،حرف عبارت و حرف ،فضای موسیقایی و معانی ،فضای موسیقایی و معنا ،آیات قرآنی وجود ،قرینه کامل ،آشنایی با مفاهیم قرآن ،کلمه عربی در زبان فارسی ،ترجمه‌ای ظرفیت و توان ،مفهوم پایان آیه ،هفت ،اصلی ،حرف ‹ ،زیبایی‌های قرآن ،کشیدگی حالتی رعب‌آمیز در ذهن ،سوره حرف ،آیات سوره ،هفت حرف

خلاصه ماشینی:

"بگذارید موضوع‌ را از زاویه‌ دیگر بررسی‌ کنیم، فرض‌ کنید نویسنده‌ این‌ سطور بخواهد، با تعریف‌ و توصیف، میوه‌ بسیار لذیذ و مطبوعی‌ را به‌ شما معرفی‌ کند، یا باید ساعاتی‌ از طعم‌ و مزه‌ و رنگ‌ و احساسی‌ که‌ در هنگام‌ خوردن‌ به‌ وجود می‌آید و یا بعد از خوردن‌ حادث‌ می‌شود و یا (اگر قرار باشد علمی‌تر بیان‌ شود. در زبان‌ فارسی‌ ‹‹بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم›› را با جمله‌ ‹‹به‌ نام‌ خداوند بخشنده‌ مهربان›› ترجمه‌ می‌کنیم، و حال‌ آنکه‌ به‌ نظر نگارنده‌ این‌ جمله‌ چه‌ از نظر لفظ‌ و چه‌ از نظر معنا باز تابنده‌ کامل‌ صورت‌ عربی‌ آن‌ نیست. مقایسه‌ گستردگی‌ هر کدام‌ از طیف‌ها در رنگین‌ کمان، با میزان‌ کشیدگی‌ هر کدام‌ از حروف‌ ‹‹بسم‌ الله›› و یا هر کدام از آیات‌ سوره‌ حمد را می‌گذارم‌ به‌ عهده‌ متخصصان‌ فن، حتی‌ اگر نتیجه‌ای‌ حاصل‌ نشود نیز راهی‌ است‌ برای‌ شروع‌ یک‌ تحقیق، هر دریچه‌ای‌ که‌ برای‌ گشودن‌ آن‌ همت‌ شود، حتی‌ اگر گشوده‌ نشود نیز وسوسه‌ای‌ است برای‌ یافتن‌ دریچه‌ دیگر."

صفحه:
از 38 تا 38