Skip to main content
فهرست مقالات

درباره شماره های گذشته

(1 صفحه - از 4 تا 4)

خلاصه ماشینی:

"اما برای‌ اینکه‌ مجله‌ بار علمی‌ پیدا کند و به‌ طرف‌ تحلیل‌ برود دامنه‌ وسیعی‌ از افکار، مختص‌ به‌ تفاسیر وجود دارد که‌ اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ تفاسیر، جز در یک‌ دو صفحه‌ در کتب، جایی‌ برای‌ معرفی‌ شدن‌ و مطرح‌ شدن‌ ندارد و این‌ می‌تواند یکی‌ از محورهای‌ بحث‌های‌ نشریه‌ قرار گیرد. یا بحث‌ روش‌شناسی‌ تفسیر یکی‌ دیگر از بحث‌هایی‌ است‌ که‌ نشریه‌ می‌تواند به‌ آن‌ بپردازد از طرفی‌ مطالعات‌ موضوعی‌ در قرآن‌ که‌ با تفسیر موضوعی‌ متفاوت‌ و خود بحث‌ دیگری‌ است‌ و کتابهای‌ بسیاری‌ خصوصا توسط‌ نویسندگان‌ عرب‌ درباره‌ آن‌ نوشته‌ و تحلیل‌ و ارائه‌ شده‌ است‌ این‌ کتاب‌ها و نویسندگان‌ را می‌توان‌ معرفی‌ کرد و افکار و آرای‌ آنان‌ را منتشر ساخت."

صفحه:
از 4 تا 4