Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه اول

(1 صفحه - از 2 تا 2)

خلاصه ماشینی:

"امام رضا(ع) و یاد کردن قرآن روزی امام رضا(ع) از قرآن یاد کرد و در وصف این کتاب آسمانی فرمودند: قرآن ریسمان محکم خدا است که اهل قرآن را به بهشت می‌رساند و از آتش می‌رهاند؛ با گذشت زمان کهنه نمی‌شود و بر زبان‌ها ناخوش نمی‌آید. زیرا برای زمان خاصی و قوم خاصی نازل نشده است بلکه برای همه زمان‌ها و برای همه انسان‌ها ـ که آفریدگان خدا و بندگان اویند ـ می‌باشد."

صفحه:
از 2 تا 2