Skip to main content
فهرست مقالات

بین الملل: قرآن پژوهان جهان: 2-فرید ایساک (Farid Esack)

نویسنده:

(1 صفحه - از 26 تا 26)

خلاصه ماشینی:

"- چرا روز زن را جشن می‌گیرند؟ قرآن، آزادی وپلورالیسم نوشته: فرید ایساک Fared Esak چاپ انتشارات وان ورد آکسفورد (One world oxford) تاریخ چاپ: 1997 سیری در فصول کتاب قرآن، آزادی وپلورالیسم: این کتاب شامل هفت فصل است که به ترتیب عبارت‌اند از: سیاق متن (Content) بین متن و سیاق آن - کلیدهای هرمنوتیکی - تعریف جدیدی از «خود» و «غیر» - قرآن و غیر - تعریف تازه‌ای از همراه و مخالف و از برهوت تا سرزمین موعود. در نخستین فصل (سیاق متن) به معرفی جامعه‌ای می‌پردازد که می‌تواند مفاهیم جدید قرآنی را شکل دهد و نگرش تاریخی خود را در این زمینه معطوف به جامعه مسلمانان آفریقای جنوبی تا سال 1989 می‌نماید. او اردوی کفر در درون جامعه مومنین را امر ممکنی دانسته و در فصل بعدی از این امر به عنوان پایه این استدلال بهره می‌برد که مخالفت با مبارزات رهائی بخش، مخالف را در جرگه ظالمان قرار می‌دهد و سرانجام دفتر خود را با این بیان به پایان می‌برد که مبارزه پس از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1996 نیز ادامه دارد."

صفحه:
از 26 تا 26