Skip to main content
فهرست مقالات

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شادی نفیسی/ بررسی معیارهای فهم و نقد حدیث در تفسیر المیزان

(2 صفحه - از 41 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : رساله دکتری خانم شادی نفیسی ،معیارهای فهم و نقد حدیث ،نقد حدیث در تفسیر المیزان ،بررسی معیارهای فهم و نقد ،جلسه دفاع از رساله ،روایات ،معیارهای فهم و نقد روایات ،حجم رساله خانم نفیسی ،رساله خانم نفیسی ،خانم نفیسی ،استادان رساله خانم نفیسی ،داوران ،علوم قرآن و حدیث ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس ،بحث‌های روایی تفسیر المیزان ،پایان سخنان خانم نفیسی ،ریاست دانشکده علوم انسانی ،دکتر آیینه‌وند ریاست دانشکده علوم ،استادان ،روایی ،فیش‌برداری ،عنوان معیارهای فهم و نقد ،پایان نامه‌ها ،رشته علوم قرآن و حدیث ،حضور ریاست دانشکده ،خانم دکتر شادی نفیسی ،خانم نفیسی اعضای هیات داوران ،حدیث در دانشکده علوم ،گروه علوم قرآن و حدیث ،راهنمایی دکتر محمدعلی مهدوی‌راد

خلاصه ماشینی:

"در عین حال، دو تن از اعضای هیأت داوران مصرانه رأیشان بر این بود که حجم رساله خانم نفیسی ـ به عنوان یک نمونه ـ با حفظ تمامی تنوانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی و اطلاع‌رسانی‌اش می‌توانسته است در حجمی متناسب‌تر در حدود 350 صفحه ارائه شود، و تاکید کردند بر این که جهت‌گیری پایان نامه‌ها در رشته‌های علوم انسانی از جمله علوم قرآن و حدیث ضرورتا باید در راستای مطابقت با سوءالات و فرضیات تحقیق و طرح تحقیق تصویب شده تصحیح شود و دانشجویان در این جهت توجیه شوند که لزوما نباید همه مطالعات و تحقیقاتشان را ـ که طبعا باید گسترده‌تر باشد ـ در پایان نامه خود به تفصیل بیاورند، و خاطرنشان کردند که در صورت تصحیح این جهت‌گیری و انتقال محور ارزیابی از کمیت به کیفیت از جمله برکات و دستاوردهای این حرکت روشمند و اصولی آن خواهد بود که از طاقت فرساشدن تدوین و تایپ و تکثیر رساله‌ها برای دانشجویان و ملال آور گردیدن پایان نامه‌ها برای دیگران جلوگیری خواهد شد، و چنان که ریاست دانشکده علوم انسانی در همین جلسه توضیح دادند، رساله‌ها با غلط‌های تایپی زیاد و اشکالات نگارشی و علمی متعدد به سایت اینترنتی دانشگاه منتقل نخواهد شد."

صفحه:
از 41 تا 42