Skip to main content
فهرست مقالات

تاویل مشکل القرآن ابن قتیبه

نویسنده:

مترجم:

(1 صفحه - از 18 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،ابن‌قتیبه ،مشکل القرآن ابن‌قتیبه ،حذف ،ایجاز ،برداشت ابن‌قتیبه از ایجاز قرآن ،عنوان برداشت ابن‌قتیبه از ایجاز ،اختصار ،مبحث حذف در کتاب ابن‌قتیبه ،قرآن به زبان انگلیسی ،مجاز ،جونز ،ابن‌قتیبه فصل مربوط به حذف ،تفسیر قرآن به زبان انگلیسی ،ترجمه ،مسأله ایجاز القرآن ،مسأله ترجمه حذف ،عربی ،ابن‌قتیبه از ترجمه قرآن ،مجازهای زبان قرآن ،ساختار ،مک‌کی ،زبان عربی مجازهایی ،حذف و اختصار عنوان ،تفکیک ،ساختار معنای دینی در قرآن ،ابن‌قتیبه از مبارزه‌طلبی قرآن ،سنت تفسیری ،ابن‌قتیبه مجاز ،طرح

خلاصه ماشینی:

"آقای علی در مقاله‌اش عنوان می‌کند که مارمادوک پیکتال [که بعدها مسلمان شد و نام «محمد» را برگزید] و یوسف علی در مقام دو مترجم قرآن به زبان انگلیسی در واقع موارد حذف به قرینه در قرآن را به درستی پی نبرده‌اند و قاعدتا باید بر این اساس، ترجمه نادرستی از این موارد ارائه داده باشند. اما آیا به راستی ابن قتیبه حذف را از اختصار تفکیک می‌کند؟ طبق مثال‌های قرآن و براساس انواع حذفی که او ذکر می‌کند ظاهرا چنین نیست. هرچند صاحب تأویل مشکل القرآن، مسأله ایجاز القرآن را ـ که البته به جای آن از اصطلاح فضل القرآن استفاده می‌کند - مفصلا و به طور نظام یافته طرح و شرح نکرده است، اما وی آنقدرها نیز نسبت بدان بی‌تفاوت نبود همان طور که کلود ژیلیو (C."

صفحه:
از 18 تا 18