Skip to main content
فهرست مقالات

پایان نامه ها: نقد و بررسی جدل در قرآن کریم

نویسنده:

(1 صفحه - از 21 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : بررسی جدل در قرآن کریم، پایان‌نامه، نقد و بررسی جدل، منطق، واژه برهان در قرآن کریم، مغالطه، انواع جدل در قرآن کریم، برهان، معنای جدل در علم منطق، واژه شعر در قرآن کریم

خلاصه ماشینی:

"در بخش نخست، ابتدا حوزه معنایی واژه جدل به عنوان یکی از صناعات پنجگانه منطقی ترسیم شده و نیز معانی لغوی و اصطلاحی این واژه با بهره‌گیری از کتب منطق و استناد به آرای برخی از فلاسفه نظیر سقراط، افلاطون، ارسطو، کانت و هگل مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه درباره ساختار موضوعی این رساله می‌توان گفت این که بخش آغازین - با آن که حدود یک سوم حجم کل پایان‌نامه را برگرفته - بیش از همه به تعاریف و تحلیل واژگان اصطلاحی صناعات پنجگانه در علم منطق یعنی برهان، جدول، خطابه، شعر و مغالطه و بررسی وجوه افتراق آنها با یکدیگر اختصاص یافته است. مقایسه مفهوم جدل در منطق و قرآن کریم، موضوع فصل پایانی از واپسین بخش این رساله است که به صورت مجمل و در دو صفحه آورده شده است که به نظر می‌رسد قصد نگارنده - هرچند خود بدان اشاره‌ای نکرده - نوعی نتیجه‌گیری از مباحثی است که در این رساله به تفصیل از آن سخن رفته است."

صفحه:
از 21 تا 21