Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ ترجمه قرآن به فارسی از آغاز تا عصر صفوی

نویسنده:

(2 صفحه - از 27 تا 28)

خلاصه ماشینی:

"مترجم از آنجا که معتقد است در زبان عربی انبوهی ترکیب و ساختار وجود دارد که خاص اقوام سامی است مانند قیدها، لذا بیشتر بر چنین نمونه‌هایی دست گذاشته و آنها را مورد بررسی قرار داده است. در این کتاب از یک سو بر نقش ترجمه‌های قرآن در باروری و پویایی و حفظ واژگان اصیل فارسی به ویژه در حوزه دین، معنویت و تعقل استدلال شده است و از سوی دیگر تاثیر ناخوشایند ترجمه‌ها بر جنبه‌های دستوری زبان فارسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق که شاید محقق آن را در حین کار فراچنگ آورده و او را نیز چو ما شگفت‌زده کرده است، این نکته است که بسیاری از ترجمه‌ها و تفاسیر کهن فارسی که تاکنون به عنوان آثاری مستقل پنداشته می‌شده‌اند، چیزی جز روایاتی از ترجمه رسمی نیستند و بسیاری دیگر نیز به شدت تحت تأثیر آن و در حوزه نفوذ و تاثیر آن هستند."

صفحه:
از 27 تا 28