Skip to main content
فهرست مقالات

سخن گلستان قرآن

نویسنده:

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، سخن گلستان قرآن، ضرورت هماهنگی در فعالیت‌های قرآنی، متولی ایجاد هماهنگی، دینی، دولت، آموزش قرآن، ایجاد هماهنگی و هم‌سوسازی فعالیت‌ها، کتاب، قرائت قرآن

خلاصه ماشینی:

"از آنچه بیان شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ضرورت ایجاد هماهنگی و هم‌سوسازی فعالیت‌ها امری بدیهی است؛ لیکن این نکته باقی است که کدام نهاد و ارگان باید متولی ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذار امور قرآنی باشد؟ آیا می‌توان فعالیت‌های قرآنی را که ریشه در اعتقاد و باور مسلمانان دارد، کاملا به دولت واگذار کرد؟ آیا در حکومت اسلامی که شکل‌گیری پایه و بنیان آن براساس مبانی دینی است، این امکان وجود دارد که دولت، خود را در این امر مهم دخیل ندانسته و همه امور را به مردم بسپارد؟ بدون‌شک واگذاری امور به مردم، بدون نظارت و هدایت دولت، روش مطلوبی نخواهد بود؛ چرا که امکان به هدررفتن انرژی‌ها وجود دارد و نمی‌توان فعالیت‌ها را هدف‌مند گردانید. راه میانه‌ای که به نظر می‌رسد آن است که یکی از ارگان‌های دولتی، متولی ایجاد هماهنگی بوده و براساس اولویت و نیازسنجی، سیاست‌های کلان را تعیین کند و کار را به مردم بسپارد و در عین‌حال بر اجرای سیاست‌ها نظارت داشته باشد و در مواقع ضروری از حرکت‌های مردمی حمایت کند."

صفحه:
از 4 تا 4