Skip to main content
فهرست مقالات

کوتاه و خواندنی

(1 صفحه - از 39 تا 39)

خلاصه ماشینی:

"ارائک: این واژه نیز جمع واژه اریکه و 5 بار در قرآن آمده است که از جمله آنها می‌توان به سوره مطففین آیه‌های 23 و 35 اشاره کرد. اصل این کلمه را پرسنگ دانسته‌اند که بعدا به صورت فرسنگ و فرسخ درآمده و به معنای واحد اندازه‌گیری زمین و راه بوده است و می‌تواند با مفهوم فاصله میان دو چیز در هر 3 آیه سازگار باشد. حور: این کلمه در مورد زنان بهشتی 4 بار به کار رفته و جمع کلمه حورا می‌باشد و معنای آن را سپیداندام دانسته‌اند. جالب این که در نوشته‌های زبان پهلوی نیز این کلمه به معنای دوشیزگان زیبا و سفید بهشتی به کار رفته است. این کلمه فقط یک‌بار در قرآن مجید و به‌عنوان مسکن یا سرزمین قوم عاد معرفی شده است که صحرایی در جنوب شبه‌جزیره عربستان است و سوره چهل‌وششم قرآن هم به این نام است2."

صفحه:
از 39 تا 39