Skip to main content
فهرست مقالات

کمبود بودجه عمده ترین مشکل فعالیت های قرآنی در دانشگاه هاست

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

مرداد 1381 - شماره 121 (3 صفحه - از 62 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : ترجمه و تفسیر ،قرآنی ،مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ،فعالیت‌های قرآنی ،جهاد دانشگاهی ،فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ،فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها ،مرکز فعالیت‌های قرآنی ،قرآنی دانشجویان ،جشنواره قرآنی ،برگزار ،قرآنی دانشجویان کشور ،دانشگاهی ،مسابقات قرآنی ،دانشجویان کشور ،مرحله مقدماتی ،مسئولان فرهنگی ،حضور خواهند ،دانشگاه‌های کشور ،سطح دانشگاه‌ها ،فرهنگی کشور ،ارائه می‌کنید

صفحه:
از 62 تا 64