Skip to main content
فهرست مقالات

پایان نامه ها: پژوهش در نظام جایگزینی اسماء الهی در فواصل آیات

نویسنده:

(1 صفحه - از 37 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : نظام جایگزینی اسماء الهی، اسماء الهی در فواصل آیات، پایان‌نامه، اسماءالله، جایگزینی اسماءالله در فواصل آیه‌ها، بررسی اسماءالله و فواصل آیه‌ها، پژوهش، جایگزینی اسماءالله در آیه‌ها دست، اصلی، نحوه جایگزینی اسماءالله، نحوه بیان اسماءالله، تحقیق، فواصل آیه‌های مشتمل بر اسماءالله، اسماءالله با مضامین آیه‌ها، تحقیق در علوم قرآن، موءلف، اسمای الهی در قرآن، فواصل آیه‌ها اشاراتی، طرح، مضامین آیه‌ها ارتباط، کتاب‌های علوم قرآنی، در قرآن، اشاره، پرسش اصلی طرح، طرح و شرح عنوان پایان‌نامه، ارائه تعریفی از اسماءالله، هدف صفحه پایان‌نامه‌ها، بیانی، نویسنده رساله، رابطه با واژگان اسماءالله

خلاصه ماشینی: "پژوهشی در نظام جایگزینی اسماء الهی در فواصل آیات در کتاب‌های علوم قرآنی به ویژگی‌های فواصل آیه‌ها اشاراتی شده است و نیز کتاب‌های مستقلی به بحث از اسمای الهی در قرآن پرداخته‌اند. هدف نویسنده از نوشتن این پایان‌نامه، نه ارائه تعریفی از اسماءالله است و نه پرداختن به بحث "فاصله"، بلکه منظور وی ترکیبی از این دو است و این امر درواقع القاکننده این نظر است که موءلف درصدد نزدیک‌شدن به "نحوه بیان اسماءالله " در قرآن است - یعنی نام‌های خدا در قرآن چگونه آورده شده‌اند - تا بتواند به اندیشه‌ای تقریبا روشن و قوام‌یافته درباره چگونگی جایگزینی اسماءالله در آیه‌ها دست یازد. آن پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان رابطه بین نحوه جایگزینی اسماءالله در فواصل آیه‌ها را با مضامین آن آیات بررسی کرد؟ موءلف ابتدا آیه‌هایی را که پایانی‌های مشتمل بر اسمای الهی دارند."

صفحه:
از 37 تا 37