Skip to main content
فهرست مقالات

مولانا و قرآن

نویسنده:

(3 صفحه - از 11 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،مولانا ،مثنوی ،عرفانی ،حق ،مولانا و قرآن ،باطن ،شعر ،بطن ،روح ،ظاهر ،مولوی ،معنی ،طعنه ،انبیا ،حقیقت ،تأثیر قرآن بر شعر مولانا ،آدم ،سنایی ،ظاهر قرآن ،حدیث ،کتاب ،راز ،تفسیر ،مثنوی معنوی ،عقیده مولوی قرآن ،رسن ،نور ،اندیشه ،مولانا محمدبن‌حسین

خلاصه ماشینی:

"مولانا نیز از تأثیر اندیشه‌ها و دانش‌های بشر که در طول قرون، جمع‌آوری شده دورنبوده است اما مثنوی او بیش از آن‌که تحت‌تأثیر هر نوع اندیشه و نگرشی قرار داشته باشد متأثر از قرآن است و در این امر، سابقه تدین و منبرگویی خاندان وی و این‌که او چون سایر صوفیان، تعالیم خویش را با مطالب قرآنی مربوط می‌کرده، نمی‌توان نادیده گرفت علاوه بر اینها آوردن مضمون‌ها و مفهوم‌های قرآنی سبب توجه و روی آوردن عموم مردم به منابر وعظ می‌شده است. از منظر صوفیه، تفسیر و معنی باطنی دارای مقام و جایگاهی است و معنی ظاهری، مقام و جایگاهی دیگر دارد، تفسیرهای آنان جنبه کشف و شهودی دارد و به عقیده مولوی قرآن هفت‌توست، پس هرکس به فراخور حال خویش و درجه و میزان ادراک و دریافت خویشتن از قرآن بهره‌ای می‌گیرد و بدیهی است که وی در اعتقاد خویش به این حدیث نظر داشته است: ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة ابطن3» و در مثنوی می‌گوید: همچو قرآن که به معنی هفت‌توست خاص را و عام را مطعم در اوست. 3/1897 مخاطبان قرآن به تعداد افرادی است که به این کتاب الهی ایمان دارند، خواه از روی حقیقت و باطن و خواه از روی ظاهر و چون قرآن ورای ظاهر الفاظ، باطنی نیز دارد، آشکار است که میان مخاطب باطن قرآن و مخاطب ظاهر آن تفاوت درجه هست،اما به عقیده مولانا، ورای بطن سوم که به بیان او باطن باطن است و عبارت از بطن چهارم است، سر و رازی وجود دارد که تنها خداوند بی‌مانند از آن آگاه است."

صفحه:
از 11 تا 13