Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی معرفی آثار

نویسنده:

(1 صفحه - از 37 تا 37)

خلاصه ماشینی:

"فصل اول: پیشینه تأویل در مکاتب بشری و متون دینی قبل از اسلام از آنجا که اهل عرفان عموما همواره خواسته‌اند با تأویل ظاهر قرآن به باطن آن پی ببرند، موءلف اثر نیز کتاب خود را ابتدا از این موضوع مهم قرآنی آغاز نموده است. در بخش دوم به‌طور مفصل به موضوع تأویل در متون دینی قبل از اسلام از جمله تأویل در عهد عتیق و عهد جدید پرداخته شده است. فصل چهارم: روش‌شناسی و نقد و بررسی تفاسیر عرفانی صاحب اثر در ابتدای این فصل ابتدا بسیار کوتاه به پیشینیه تفسیر عرفانی و گفتاری در خصوص اولین تفسیر عرفانی پرداخته است، سپس از آن‌رو که تاکنون در تفاسیر عرفانی به شیوه‌های مختلف رفتار شده به‌طور مفصل در (تقریبا نیمی از کتاب) به روش‌شناسی و نقد و بررسی تفاسیر عرفانی اهتمام ورزیده است. موءلف محترم علاوه‌بر گزارش زندگی صاحبان تفسیر به برخی تأویلات قرآنی آنان پرداخته و نیز نقد و ارزیابی خود را از این تفاسیر به‌طور مفصل بیان داشته است."

صفحه:
از 37 تا 37