Skip to main content
فهرست مقالات

پنجره ها

(9 صفحه - از 46 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : اینترنت، رایانه، اطلاعات، شبکه، ویروس، نرم‌افزار، کاربران، پزشکان، نور، شبکه اینترنت

خلاصه ماشینی:

"شبکه تلویزیونی آلمان که این مطلب را عنوان کرده است، اضافه می‌کند: نمایندگان وکارشناسان چندین کشور مختلف در یک نشست‌بین المللی در برلین راههای مقابله با تبلیغ‌انواع تنفر قومی، نژادی و مذهبی از طریق اینترنت را بررسی می‌کنند. به علت تازگی این گونه تبلیغات هنوز هیچ قانون و مقررات بین المللی برای برخورد باکسانی که نفرت و نژادپرستی را از طریق اینترنت تبلیغ می‌کنند تدوین نشده است و بسیاری‌از کشورها و در راس آنها آمریکا به بهانه حفظ آزادی بیان و اندیشه از اقدام قانونی علیه‌گردانندگان سایت‌های تبلیغ کننده نژادپرستی و تنفر قومی خودداری می‌کنند. استفاده کاخ سفید از ویروس رایانه‌ای دولت آمریکا برای ردیابی و شناسایی افرادی که به منزلگاههای‌خاص روی اینترنت وارد می‌شوند، به طور مخفیانه از ویروس‌رایانه‌ای استفاده کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد: این برای کاخ سفید شرم‌آور است که‌در حالی که رئیس جمهور از رعایت‌حریم شخصی مردم روی‌اینترنت دفاع می‌کند و بخش خصوصی را از مبادله اطلاعات‌خصوصی افراد منع می‌کند، یک اداره وابسته به کاخ اقدام به همین‌کار نماید. این برای نخستین بار است که با استفاده از یک نرم‌افزارمی‌توان زبانهای 9 کشور جهان را به صورت خودکار روی شبکه اینترنت ترجمه‌کرد. این فن‌آوری به لحاظ توانایی ایجاد ارتباطبی‌سیم کوتاه برد بین تلفن‌های همراه، یا بین‌تلفن‌های همراه و دستگاه‌های مجهز به این‌فن‌آوری نظیر رایانه‌های شخصی یارایانه‌های دستی سبک‌وزن، توجه زیادی رادر صنعت‌به خود جلب کرده است. نرم‌افزار تازه‌ای در خدمت‌بهره‌گیری مؤثر از شبکه اینترنت شرکت مایکروسافت که هم‌اکنون بارای دادگاه عالی آمریکا دایر بر توقف‌شیوه‌های انحصارطلبانه خود روبروست، نرم‌افزار و زبان رایانه‌ای جدیدی راتکمیل کرده که به همگان اجازه می‌دهد درهر جا که هستند، به اطلاعات رایانه‌ای‌خود دسترسی پیدا کنند."

صفحه:
از 46 تا 54