Skip to main content
فهرست مقالات

از هر خرمنی خوشه ای

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مطبوعات کودک و نوجوان، ادبیات کودک، مطبوعات دینی کودک و نوجوان، تخصصی، نویسنده مطبوعات دینی کودک، مقاله، روزنامه‌نگاری، مقاله کاشفی تاریخ مطبوعات، نشریات کودک و نوجوان، کاشفی تاریخ مطبوعات غیرفارسی کودک

خلاصه ماشینی:

"بدین ترتیب بدیهی است که تعریف ارائه شده دارایصبغه حقوقی خواهد بود بدین معنا که در علم حقوق برای آنکهشخصیت حقوقی نهادهای مختلف(از جمله مطبوعات)مشخصشود و از سوی دیگر تکالیف و قوانین مربوط به هرنهاد،جداگانه تعیینگردد و مجازات هرنهادی نیز با توجه به شخصی حقوقی نهاد مقرر گرددسعی می‌شود تمام نهادهای موجود طبقه بنی شده و مورد بررسیقرار گیرند؛درصد زیادی از معیارهایی که برای تشخیص و تحدید اینتعریف مورد استفاده قرار می‌گیرد در مناسبت با قانون تنظیم شده‌اندو اعتبار مستقلی ندارند(مانند شرط اجازه‌نامه داشتن برای مطبوعاتکودکان)،ضمن اینکه علم حقوق مدعی وضعی تعاریف کامل ازنهادهای موجود نیست و صرفا قصد دارد مناسبات این نهادها باقانونگذار و جامعه را مشخص کند. ز)تحولات رسانه‌های کودک و نوجوان ایران در آستانه تحویل قرن در این مقاله کاشفی می‌نویسد: «آنجه در پی خواهید خواند،پیش‌بینی‌هایی درباره تحولاترسانه‌های ویژه کودک و نوجوان است که وقوع آنها در یک دورهمیان‌مدت پنج ساله محتمل خواهد بود»(ص 122) و پیش از آن نیز نوشته است: «نکته دیگر اینکه برخی از این پیش‌بینی‌ها به پیشنهاد شباهتدارند،یعنی تحول مثبتی تاکنون کسی به آن توجه نداشته و به دنبالآن نبوده است برای اولین با ر در قالب پیش‌بینی مطرح می‌شود»(ص122) مشخص است که هدف نویسنده از نگارش چنین مطلبیچیست،همانگونه که خود او می‌گویداو قصد دارد تحولاتی را کهدر مدت پنج سال در مطبوعات کودک و نوجوان رخ می‌دهد حدسبزند؛اما این کار به چه ابزاری نیاز دارد و آیا کاشفی از ابزار صحیح ومناسب سود برده است؟ برای آنکه یک پیش‌بینی موجه به نظر برسد و مورداستفاده قرارگیرد نخست باید با شفافیت،مؤلفه‌ها و عناصر مؤثر بر موضوع بررسیمشخص باشد؛به این معنا که مشخص باشد برای مثال چه عواملیبر رسانه‌های کودک تأثیر می‌گذارد و سپس وزن و چگونگی برآیند آنهامشخص شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.