Skip to main content
فهرست مقالات

رهیافت شناسی تطبیقی پژوهش در فلسفه غرب

نویسنده:

(15 صفحه - از 3 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : فلسفه ،فلسفه‌های غربی ،معرفت ،رسالت ،تاریخ ،یونان ،بحران ،تطبیقی ،دین ،اسلامی ،فلسفه‌های یونانی ،سقراط ،فلسفه اسلامی ،افلاطون ،عرفان ،تاریخ فلسفه ،ارسطو ،روش ،شک ،تبیین ،شیوه ،جهان اسلام ،قلمرو ،قرآن ،عقل ،فلسفه‌های غربی ره‌یافت تطبیقی ،تاریخ فلسفه اسلامی ،پژوهش در فلسفه‌های غربی ،فلسفه افلاطون ،فلسفه تاریخ

خلاصه ماشینی:

"برای نمونه،فلسفه‌های حسی پیرامون منابع و ابزارهای معرفت به بحث می‌پردازند و این که دریچه‌های معرفت به جهان واقع چیست؟ چنان که کانت می‌خواهد کارآمدی عقل نظری در شناخت عالم واقع را نقد و تبیین کند و پوزیتیویسم منطقی نیز ارزش معرفتی قضایا و گزاره‌های علمی، فلسفی و دینی را بررسی می‌کند. چنان که گذشت، فلسفه‌های یونانی به جز برخی از فلسفه‌ها بیشتر هویت هستی شناختی دارند و چون فلسفه افلاطون، ارسطو و فلوطین در جهان اسلام بیشترین تأثیر را داشته‌اند، بدیهی است که در بعد قلمرو و گرایش محتوایی نیز نقش‌آفرین باشند. و در دانش سوم می‌خواهد قواعد و اصول حاکم بر کل حوادث تاریخی را بررسی کند؛ برای مثال روشن کند که محرک تاریخ یا ریشه بنیادین تحولات اجتماعی چیست؟ و یا مقصد و منتهای حرکت تاریخ کجاست؟ و مراحلی که جریان تاریخ باید از آن بگذرد کدام است؟ از ویژگی‌های شیوه نخست، هویت نقلی و سند شناختی داشتن است، چنان که توصیفی بودن، یکی از ویژگی‌های دیگر آن است. برای مثال، روشن کند که سقراط، سرگذشت فلسفی‌اش چگونه بوده است؟ و یا فلوطین مهم‌ترین آثارش چیست؟ و یا دکارت کتاب «گفتار در روش» را در چه مرحله‌ای از عمر خویش نوشت و چه تأثیری در زمان خود گذاشت؟ چنان که پژوهش‌گر می‌تواند علاوه بر بررسی نقلی و توصیفی به تعلیل حوادث فلسفی و شرح و تحلیل زمینه‌های اجتماعی و معرفتی آن بپردازد و قواعد و اصول تاریخی حاکم بر مبانی و ساختار آن فلسفه‌ها را نیز تبیین کند."

صفحه:
از 3 تا 17