Skip to main content
فهرست مقالات

نهاد کتاب سال و نقد جامعه شناسان ایرانی

گزارشگر:

(6 صفحه - از 12 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، نقد جامعه‌شناسان ایرانی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جامعه، انتخاب کتاب برتر سال، جامعه‌شناسی، تألیف، کتاب برتر، استاد دانشگاه، انتخاب کتاب سال

خلاصه ماشینی:

"رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی علامه طباطبائی در بخش دیگری از سخنانشدربارۀ معرفی چند کتاب برتر از نظر خود خاطرنشان کرد:به لحاظ اینکه جمع بستنبین مسئولیت اجرائی و مسئولیت علمی سخت و دشوار است و ادارۀ مجموعه‌ایعلمی چون دانشگاه،دیگر فرصت و مجالی برای ورود افراد به بازار کتاب‌های منتشرشده در حوزۀ علوم اجتماعی نمی‌دهد،لذا نمی‌توان در رابطه با سؤالات اینچنینیپاسخ گفت. این استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنانشکتاب‌های تألفی را نیز به دو دسته تقسیم کرده و خاطرنشان ساخت:در زمینۀ تألیفمی‌توان کتاب‌ها را به دو نوع کلی تقسیم کرد:اول کتاب‌هایی که متأسفانه فقط«گردآوری اطلاعات»هستند که یک سنت رایج در کتاب‌های تألیفی علوم اجتماعیدر ایران است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)شادی‌طلب:این روشوزارت ارشاد کهخودش با یک عدهمحقق قراردادمی‌بندد وبه کار پژوهشیآنان پول می‌دهد وکتاب‌شان رابه عنوانکتاب سالانتخاب می‌کند وجایزه می‌دهد،روش نادرستیاست آزاد:کتاب‌های ترجمهباید مباحث اساسیعلوم اجتماعی رادربرگیرد،مباحثتکراری نباشد،به نیازی پاسخگوید وبه روز باشد آزاد:نمی‌دانم کتابخرد جامعه‌شناسی،که به مراحل بالاهم رسیده بودنامرئی حذف شد عبد اللهیان:کتاب نمونه درحوزه‌ی ارتباطات،کتابی است کهجنبه‌های مختلفمطالعات فرهنگی رابه خوبی طرح کند چلبی:گزینش کتاب‌هادر سال‌های قبل،کمابیشمناسب بوده است؛البته مواردی هم وجوددارد که می‌توانانتقادهایی بر آنوارد نمود طالب:در ارزشیابی‌هایکتاب سال،بیشترین بهابه تألیفاتی دادهمی‌شود کهاز یافته‌های دیگراناستفاده می‌کنند تاآثاری که محققانه ومبتنی بر داده‌ها وتجارب بومیهستند (به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر عبد اللهیان یکی دیگر از اساتید علوم اجتماعی دانشگاه تهران یک کتاب نمونه را کتابیمی‌داند که دارای مباحث جدیدی در حوزۀ نظری جامعه‌شناسی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.