Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل معرفتی- جامعه شناختی تحولات علم در ایران

نویسنده:

(5 صفحه - از 27 تا 31)

خلاصه ماشینی:

"در دوران جدید با تحول در ارکانو مبانی علم در مغرب‌زمین و شکوفایی انواعمعرفت بشری در جوامع غربی این سئوال پیوسته ازسوی اندیشمندان و توسعه‌خواهان ایرانی در موردبازخوانی قرار گرفته است که چرا و چگونه جامعهایرانی نتوانسته کیان پرافتخار خود را در تولید دانش(به تصویر صفحه مراجعه شود)هدف اساسی نویسنده،تنظیم پاسخ‌های علمیدرباره‌ی سرنوشت علمدر ایران و چرایی رشد وافول آن طی سده‌های سومتا پنجم است تاریخ تحول علم در ایرانمانند هر جامعه‌ی دیگر،مجموعه‌ی تلاش‌های عقلانی،هدفمند و مقدسی است کهدر آن نیاز اجتماعی زمانهمراه با نوآوری و خردورزیبه گونه‌ای موازیدخالت داشته است (به تصویر صفحه مراجعه شود)کسانی که توانسته‌اندکالبدشکافی علمی راچه در گذشته و چهدر شرایط کنونی با تسلط برروش معرفتی-اجتماعیبه انجام رسانند،موفقیت بیشتری درتأمین رضایت مخاطبان خودداشته‌اند پاره‌ای از نویسندگان،عقب‌ماندگی در روش علمی وسیطره‌ی اصول و قواعدتفکری خاص و عده‌ای نیزتهاجم اقوام بیگانه و روحیهبدبینی و فرهنگ سازگاری باوضع موجود را از عللتوقف علم در ایران دانسته‌اند و تمدن علمی برای قرن‌های بعد حفظ کند و این‌کهچگونه و چرا شکوفه‌های دانش و تجربه علمی پساز یک دوره کوتاه طلایی رو به خزان نهاد وعقب‌ماندگی و در نهایت تحیر در قبال رشد علمغربی نصیب مردم ما گیرد. به‌نظر می‌رسد لازم است درخصوص ادعای نویسندهدر زمینه‌ی تأثیرگذاری هنجارهای اخلاقی و دینی دررشد علوم تاریخی و اجتماعی با توجه به تازگی موضوعو روش بررسی به کار گرفته شده تحقیقات بیشتریتحقیق علمی با وجودعام‌گرایی و جهانی بودن،لازم است بومی شود ودر ارتباط با ضرورت‌هایاجتماعی هر جامعهقرار گیرد در کتاب حاضر،دلایل ایجابی و کمکیرشد علم در حد لزوممورد ملاحظه قرار می‌گیرد ودر نقطه‌ی مقابل،بخش افول ورکود علم در ایرانبه اجمال بررسیشده است انجام شود تا بتوان آن را به محک آزمایش نهاییدرآورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.