Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی زضایتمندی بیماران روانی و خانواده هایشان از برنامه های بهداشت روان در مناطق روستایی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 20 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 101 تا 116)

کلیدواژه ها : ارائه خدمت ،برنامه بهداشت روان ،به‌صرفه بودن ،رضایتمندی ،سنندج

کلید واژه های ماشینی : بیماران روانی ،برنامه‌های بهداشت روان ،بهداشت روان ،میزان رضایت‌مندی بیماران روانی ،رضایت‌مندی بیماران روانی ،خانواده‌شان از برنامه بهداشت ،خانه بهداشت ،روستایی ،مراکز روستایی ،خانواده از خانه بهداشت ،نحوه ارائه خدمت دارو درمان ،مراکز بهداشتی ـ درمانی ،میزان رضایت ،خدمات در خانه بهداشت ،روان در مناطق روستایی ،نحوه ارائه خدمت ،خانه بهداشت رابطه معناداری ،خدمات بهداشت روان ،مراقبتهای بهداشتی ،مراجعه‌کننده به مراکز روستایی ،خانواده‌شان از مرکز روستایی ،به‌صرفه بودن ،درمانی ،بهداشت رابطه معناداری وجود ،بهداشت روانی ،ارائه خدمت ،بهداشتی ،مرکز روستایی رابطه معناداری ،مراکز روستایی به‌دلیل به‌صرفه ،مرکز بهداشتی

طرح مسئله: این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران روانی و خانواده‌شان از برنامه بهداشت روان در مناطق روستایی شهرستان سنندج در سال 1383 انجام گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از روش طبقه‌ای، به‌طور تصادفی، اطلاعات مربوط به 51 بیمار روانی و خانواده‌شان که تحت پوشش خانه‌های بهداشت و مراکز روستایی بودند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: این پژوهش نشان داد که 6/47% از بیماران روانی و خانواده آنها از نحوه برخورد بهورزان و 3/47% از این بیماران از نحوه ارائه خدمات در خانه بهداشت (دارو، پیگیری، آموزش و ارجاع) راضی بودند. همچنین 1/57% از آنها از نحوه ارائه خدمت در مراکز روستایی (آموزش، دارو، پیگیری و ارجاع) راضی بودند. 3/86% از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز روستایی به دلیل به‌صرفه بودن از نظر اقتصادی و 3/84% از آنها به دلیل به‌صرفه بودن از حیث وقت و زمان رضایت داشتند. اما 8/64% از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز روستایی از لحاظ نتیجه درمانی ناراضی بودند. نتایج: با ارتقای کیفیت ارائه خدمات، خصوصا دارو، می‌توان به‌طور مداوم بر میزان رضایتمندی بیماران روانی و خانواده‌شان افزود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.