Skip to main content
فهرست مقالات

SST اندازه گیری شدت فقر در ایران: کاربرد شاخص

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 20 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 179 تا 192)

کلیدواژه ها : شاخص فقر ،شدت فقر

کلید واژه های ماشینی : SST ،شاخص SST ،شدت فقر ،شدت فقر در ایران ،اندازه‌گیری شدت فقر ،نسبت شکاف فقر ،فقر در مناطق شهری ،مناطق شهری ،خط فقر ،فقر در ایران ،هزینه و درآمد خانوار ،شاخص شدت فقر ،شکاف فقر ،طرح هزینه و درآمد خانوار ،مناطق شهری در سال ،مناطق روستایی ،اطمینان آماری از برآورد ،تغییرات در شاخص SST ،اجزای شاخص SST تغییرات ،درآمد خانوار ،اجزای شاخص SST ،اجزای شاخص SST نشان ،نرخ فقر ،سال در مناطق شهری ،فاصله اطمینان ،نسبت شکاف فقر فقرا ،SST تغییرات در شاخص ،شهری ،روستایی ،فقر و نابرابری

طرح مسئله: شاخص SST معیار مناسبی برای سنجش شدت فقر محسوب می‌شود. این شاخص شدت فقر را با در نظر گرفتن تعداد فقرا، عمق فقر و نابرابری بین فقرا اندازه‌گیری می‌کند و به ما اجازه می‌دهد که فقر را از سه جنبه بررسی کنیم: اینکه آیا تعداد فقرا زیاد است؟ آیا فقیرها فقیرتر شده‌اند؟ و اینکه آیا توزیع نابرابری در میان فقرا بیشتر است؟ روش: در این مقاله از طریق شاخص SST ، شدت فقر در ایران طی سالهای 1382 و 1383 با استفاده از داده‌های آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و در نظر گرفتن خط فقر مطلق 2300 کالری برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و درصد تغییر آن طی دو سال با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، سهم عوامل تشکیل‌دهنده شاخص SST در طی سالهای 1382 و 1383 نیز مشخص شده است. به منظور تعیین اطمینان آماری از برآورد صورت گرفته، با استفاده از روش بوت‌استرپ، فاصله اطمینان شاخص مورد نظر محاسبه شده است. یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل نشان می‌دهد که شدت فقر در مناطق شهری در سال 83 نسبت به سال 82 ،7/1 درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی 8/1 درصد کاهش یافته است و این تغییرات در سطح 95 درصد اطمینان معنی‌دار می‌باشند. علاوه بر این، شدت فقر طی این دو سال در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.