Skip to main content
فهرست مقالات

سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 20 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 235 تا 254)

کلیدواژه ها : سبک زندگی ،مدرنیته متأخر ،مصرف ،هویت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : زندگی جوانان طبقه متوسط ،طبقه متوسط شهری ،سبک زندگی و هویت ،تعیین سبک زندگی جوان ،سبک زندگی جوانان ،اولویت در تعیین سبک ،گیدنز ،شاخصهای سبک زندگی ،جامعه سنتی ،فعالیتهای فراغتی ،هویت شخصی ،طبقه اجتماعی ،سال طبقه متوسط شهری ،مصرف فرهنگی ،رفتارهای مصرفی فرد ،دهه اخیر ،مفهوم سبک زندگی ،فعالیتهای سبک زندگی ،انتخابهای سبک زندگی ،مصرف‌کننده جوان ،گروه‌بندیهای اجتماعی ،رویکرد اول ،جدید ،زمان فراغت ،کنش اجتماعی ،فرهنگهای ویژه جوانان ،سبک زندگی ،هویت اجتماعی ،سبک زندگی جوانان طبقه ،جوان طبقه متوسط شهری

طرح مسئله: شناسایی هویتهای اجتماعی تلاشی است برای تحلیل الگوهای تکرارپذیر، کنشها و نگرشهای گروهی. هویت اجتماعی در جامعه‌شناسی بر تمایز میان جامعه سنتی و مدرن استوار است. در جوامع سنتی مبنای هویت اجتماعی افراد، ویژگیهای انتسابی آنهاست. اما جوامع مدرن در این باره عمدتا دو پاسخ متفاوت که هر یک بر رویکردهای نظری جداگانه‌ای مبتنی است و به لحاظ زمانی نیز تا حدی نسبت به هم تقدم و تأخر دارند، ارائه می‌دهد. رویکرد اول و قدیمی‌تر، به فعالیت مولد و جایگاه فرد در نظام تولید سازنده هویت اجتماعی توجه دارد و رویکرد دوم و جدیدتر، رفتارهای مصرفی فرد را مبنای شکل‌گیری هویت اجتماعی محسوب می‌کند. رویکرد اول مرتبط با مفهوم طبقه‌ اجتماعی و رویکرد دوم در مفهوم سبک زندگی خلاصه می‌‌شود. روش: این مطالعه به روش دلفی بر جوانان 15 تا 29 سال طبقه متوسط شهری متمرکز بوده و همکاران پژوهش از بین اساتید دانشگاه انتخاب شده‌اند. یافته‌ها: پژوهش حاضر منجر به ارائه 3 شاخص پایه کلی از بین شاخصهای موجود گردید که به دلیل قابل تطبیق بودن با واحد تحلیل، تغییراتی در آنها ایجاد شد. نتایج: هدف کاربردی این مطالعه ارائه معیارهایی دال بر گروه‌بندیهای اجتماعی جدید بر مبنای سبک زندگی در دهه اخیر است که مرزهای هویت را ترسیم می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.