Skip to main content
فهرست مقالات

در استرس معلمان تبریز و بازتابهای آن در عوارض جسمی و روانی آنان (P-E) Fit کاربرد دو بعد عینی و ذهنی

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : فشار روانی ،عوارض جسمی و روانی ،استرس معلمان ،ناهمخوانی معلمان با محیط ،فشار روانی در معلمان ،فشار روانی معلمان ،عوارض فشار روانی ،مورد عدم هم‌خوانی فردی ،عدم هم‌خوانی فردی ،عدم هم‌خوانی ،میزان عدم هم‌خوانی فردی ،میانگین عوارض در معلمان ،میزان عدم هم‌خوانی ،جسمی ،ناهمخوانی ،هم‌خوانی فرد ،ضریب همبستگی ،مورد عدم هم‌خوانی ،محیطی معلمان با اظهارات ،عوارض فشار ،میانگین عدم هم‌خوانی ،میانگین فشار روانی ،مسؤولان ،مدل هم‌خوانی فرد ،ناهمخوانی با استرس ،ناهمخوانی فرد ،معلمان با سطح ،متغیر فشار روانی ،معلمان مدارس ،میزان همبستگی

استرس براساس دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این دیدگاهها مدل خمخوانی فرد-محیط است که از مهمترین دیدگاههای موجود می‌باشد.در این تحقیق سعی شده است این مدل در میان معلمان تبریز به کار گرفته شود، تا نکویی بر ارزش آن مورد ارزیابی قرار گیرد.به این منظور 986 نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی(656 نفر زن و 330 نفر مرد)پرسشنامه محقق ساخته‌ای را تکمیل نمودند.علاوه‌بر آنمدیران مدارس انتخابی نیز 196 پرسشنامه راجع به معلمان تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده حاکی است که ناهمخوانی معلمان با محیط شغلی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در فشار روانی و عوارض جسمی و روانی آنان دارد.علاوه‌بر آن، این بررسی نشان می‌دهد که اظهارات مدیران در مورد عدم همخوانی فردی-محیطی معلمان با اظهارات خود معلمان تفاوت بارزی دارد و دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه نشان می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.