Skip to main content
فهرست مقالات

آن سوی واژه ها، اندیشه های ما: تحلیل گفتمانی چند متن تبلیغ انتخاباتی

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : نامزد ،نامزد انتخاباتی ،راهبردهای بیانی نویسنده ،المسلمین ،متن شماره ،کنشهای زبانی ،درون متنی ،انجمن اسلامی دانشجویان ،نمونهء شماره ،ویژگیهای محتوایی ،ارائه پیام ،اسلامی دانشجویان ،جمعی ،راهبردهای متنی ،نمونهء ،مورد تجزیه و تحلیل ،نامزد شماره ،ارتباطی خاص زبانی ،تحلیل قرار گیرد ،سایر نامزدها ،نمونه شماره ،ویژگیهای صوری ،کانال ارتباطی ،طرفداران نامزد ،سرویس سیاسی ،طبقات اجتماعی ،دوره انتخابات ،قرار گیرد ،مورد استفاده ،نشان می‌دهد

مستقیم و غیر مستقیم به خواننده ارائه و یا القاء نماید. بیان مستقیم منظور از جانب یک نویسنده به ندرت نیاز به تجزبه و تحلیل کلامی دارد.آنچه حائز اهمیت است این است که نویسنده چگونه بدون‌ به کار گیری اشارات مستقیم،با به کارگیری شیوه‌های خاص موفق به القاء و ارائه آرا و نظرات خویش در زمینه‌ای بخصوص می‌گردد.این کار نیاز به تجربه‌ و توانائی بهره‌گیری مؤثر و کارآمد نویسنده از ابزار موجود در زبان دارد.علم‌ تحلیل کلام(سخن کاوی)1در استخراج راهبردهای بیانی نویسنده در ابعاد گوناگون اجتماعی،فردی،سیاسی و...مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله نمایش شیوه‌های درک مقصود اصلی نویسنده‌ در ارائه پیام و استخراج الگوهای زیر ساخت معنائی آن به کمک شیوه های رایج‌ در سخن کاوی می‌باشد.به این منظور سه متن کوتاه منتخب از یک روزنامه کثیر الانتشار داخلی‌2مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.هر یک از این متون نوعی‌ آگهی تبلیغاتی برای سه نامزد انتخاباتی هفتمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌باشد.در این مقاله سعی بر این است که جهت‌گیری مثبت و همدلی‌ نویسنده با یکی از نامزدها و عدم همسوئی قلبی وی با سایر نامزدها-علی‌رغم‌ فقدان نشانه‌های آشکار و مستقیم درون متنی-مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نشان داده شود که نویسنده برای نیل به این مقصود از کدام شیوه‌ها و الگوهای‌ زبانی بهره جسته است. متن نوشتاری به عنوان یک کانال ارتباطی خاص زبانی حاوی یک‌ سلسله فرایندهای پیچیده است که بین نویسنده و خواننده به وقوع می‌پیوندد، اگر چه این فرایندها ممکن است به ظاهر ناپیدا به نظر برسند.متن نوشتاری در واقع تظاهر صوری تعاملی است که در آن متکلم و مخاطب علی‌رغم داشتن‌ فاصله زمانی و مکانی از یکدیگر در شرایطی مشابه با آنچه در ارتباط شفاهی و آنی رخ می‌دهد درگیر کنشها و واکنشهای ارتباطی هستند،با این تفاوت که در ارتباط نوشتاری نویسنده خود مجبور است بافت ارتباطی را نیز در درون متن‌ بیافریند.در واقع،نویسنده با این نحو می‌تواند دیدگاهها و نیات خود را به طور

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.