Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر راهبردهای ذهن انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر (جامع)

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 182 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 169 تا 202)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای ذهن‌انگیزی بر یادگیری ،ذهن‌انگیزی بر یادگیری کیفیت ،یادگیری کیفیت فراگیر ،کیفیت فراگیر ،راهبردهای ذهن‌انگیزی ،ذهن‌انگیزی بر یادگیری ،میانگین نمرات دانش‌آموزان گروه آزمایش ،ذهن‌انگیزی ،میانگین نمرات دانش‌آموزان گروه کنترل ،یادگیری کیفیت ،میانگین نمرات دانش‌آموزان گروه ،کنترل کیفیت یادگیری دانش‌آموزان ،کنترل کیفیت ،کیفیت یادگیری ،راهبردهای ذهن‌انگیزی فرآیند یادگیری ،درس روانشناسی ،آزمون کنترل کیفیت یادگیری ،تاثیر راهبردهای ذهن‌انگیزی ،ایجاد یادگیری کیفیت فراگیر ،نمرات دانش‌آموزان در آزمون ،آزمایش بر گروه کنترل ،کنترل کیفیت یادگیری ،کیفیت دانش نظری معلم ،گروه آزمایش و کنترل ،کیفیت یادگیری دانش‌آموزان ،گروه آزمایش بر گروه ،گروه آزمایش ،آزمون کنترل کیفیت ،روش ذهن‌انگیزی ،آزمون سنجش کیفیت دانش

عاطفی،و روانی-حرکتی متبلور نموده بنحوی که یادگیرنده به میزانی از پختگی‌ و مهارت می‌رسد که قابل انتقال و تعمیم به موقعیتهای جدید می‌باشد.لذا،در این تحقیق تلاش شده تا تاثیر راهبردهای ذهن‌انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر روشن شود.برای این منظور چهار گروه از دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان به‌ طور تصادفی انتخاب گردیدند.برای دو گروه از آنها درس روان‌شناسی به شیوه‌ ذهن‌انگیزی تدریس گردید و در گروه دیگر این درس را به شیوه سنتی‌ آموختند.یافته‌های این تحقیق بر مبنای آزمونهای آماری،نشان داد که شیوه ذهن‌ انگیزی در افزایش دانستیهای ضروری روان‌شناسی،ایجاد نگرش مثبت،و مهارتهای ضروری دانش‌آموزان تاثیر معنی‌داری داشته است.این شیوه برتری‌ چشمگیر و معنی‌داری نسبت به روش سنتی در تدریس درس روان‌شناسی دارد. رشد تفکر منطقی و قوه قضاوت صحیح یکی از اهداف مهم و بنیادی‌ آموزش و پرورش می‌باشد.در برآورد این هدف عالی،شیوه‌های مختلف‌ آموزشی پیشنهاد گردیده است.حل مساله در قالب راهبردهای ذهن‌انگیزی‌ توانسته است در برآورد چنین هدفی نقش عمده‌ای را ایفا کند.زیرا که‌ راهبردهای ذهن‌انگیزی فرآیند یادگیری را در زمینه‌های شناختی،احساسی‌

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.