Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم

نویسنده: ؛ ؛

تابستان و پاييز 1381 - شماره 183 و 184 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 101 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم ،علوم انسانی مراکز تربیت‌معلم ،پسر مراکز تربیت‌معلم تفاوت ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر ،تحصیلی ،دانشجویان مراکز تربیت‌معلم رابطه ،دانشجویان علوم پایه ،نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،مراکز تربیت‌معلم ،نمره عزت‌نفس دانشجویان بالاتر ،دانشجویان مراکز تربیت‌معلم ،مراکز تربیت‌معلم تفاوت معنی‌داری ،دانشجویان دختر و پسر ،پایه و علوم انسانی ،علوم پایه و علوم ،تربیت‌معلم ،نمره عزت‌نفس دانشجویان ،دختر و پسر ،تربیت‌معلم تفاوت معنی‌داری وجود ،علوم انسانی ،عزت‌نفس دانشجویان دختر ،رابطه عزت‌نفس ،نمره عزت‌نفس ،عملکرد تحصیلی ،دانشجویان دختر ،میان عزت‌نفس دانشجویان دختر ،عزت‌نفس دانشجویان ،علوم پایه

انجام شده است.افراد مورد مطالعه 329 دختر و 168 پسر از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌اند که با روشهای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند.جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی‌ و فرم کوتاه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل 35 سئوال است صورت گرفت. نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معناداری وجود دارد.بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم یک رابطه واقعی و معتبر وجود دارد.هرچه نمره عزت نفس دانشجویان بالاتر است انتظار می‌رود که پیشرفت‌ تحصیلی آنان نیز بیشتر باشد. میان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت‌ معناداری مشاهده نشد؛در حالی که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت،معنی‌دار است،بدین معنی که پیشرفت‌ تحصیلی دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر است.همچنین بین عزت‌ نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی تفاوت معنی‌ داری مشاهده نشد.مقاله حاضر پژوهشی است که به بررسی و مقایسه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌ پرداخته است.برای انجام این تحقیق با توجه به فرضیه‌ها و سئوالات مطرح‌ شده،از روش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است.از روشهای آماری

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.