Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (38 صفحه - از 191 تا 228)

کلید واژه های ماشینی : تعهدات، عقد، دین، قرارداد، قانون امور حسبی، دیون مؤجل، حقوق، فوت، حال شدن دیون مؤجل، وراث

ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود»؛همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت دیگر،طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه‌ مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد،بلافاصله حق مطالبه پیدا می‌کند و وارث‌ نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد، اداء نمایند.سئوال قابل طرح این است که چنانچه شخصی مبادرت به انعقاد قراردادی نماید و قبل از رسیدن موعد اجرای تعهدات مقرر در عقد فوت کند، آیا تعهد وراث طبق ماده مرقوم حال می‌گردد یا آنکه وظیفه آنان،اجرای تعهد در زمان مقرر است. راه حلی که در این مختصر با تکیه بر اصول و ضوابط فقهی و حقوقی‌ اتخاذ گردیده،این است که در تعهدات ناشی از عقود،بویژه قراردادهای دو جانبه،که اجل در تعادل اقتصادی عوضین نقش اساسی ایفا می‌نماید،وراث‌ مکلف به اجرای تعهد در موعد مقرر در عقد می‌باشند و با فوت طرف عقد چنین تعهداتی حال نخواهد شد.با مرگ انسان،حقوق و تعهدات وی به وارث منتقل می‌شود و آنان ذی‌ حق در استیفای حقوق و مسئول اجرای تعهدات مورث خود می‌باشند،مگر تعهداتی که قائم به شخص متوفی بوده و غیرقابل انتقال است.مبنای تعهدات‌ متوفی در زمان حیات نیز قانون و یا عقد،اعم از عقود معین و غیر معین می‌باشد.

خلاصه ماشینی: "فهرست منابع الف-منابع فارسی و عربی ابن ادریس،السرائر،جلد 2،چاپ دوم،نشر جامعه مدرسین،0141 هـ ق ابن حزم،المحلی،جلد 8،بیروت،نشر دار الفکر،بی‌تا ابن زهره،غنیه النزوع،چاپ اول،قم،نشر موسسه امام صادق،7141 هـ ق ابو حبیب،سعدی،القاموس الفقهی،چاپ دوم،دمشق،نشر دار الفکر،8041 هـ ق اجتهادی،عباس و سایرین(جمعی از قضات)،گزیده آرای دادگاههای‌ حقوقی،چاپ اول،تهران،نشر میزان،4731 امامی،سید حسن،حقوق مدنی،جلد 1 و 2 و 3،چاپ چهارم،تهران،نشر کتابفروشی اسلامیه،6631 بجنوردی،سید محمد حسین،قواعد الفقهیه،جلد 7،چاپ اول،قم،نشر هادی،9141 هـ ق بحرانی،شیخ محقق،حدائق الناضره،جلد 02،قم،نشر جامعه مدرسین، بی‌تا پادشاه،محمد،فرهنگ آنندراج،جلد 3،تهران،نشر کتابفروشی خیام،6331 حائری،شاهباغ،سید علی،شرح قانون مدنی،جلد 2،چاپ اول،تهران،نشر گنج دانش،6731 حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد 8،چاپ دوم،قم،نشر موسسه آل بیت، 4141 هـ ق خویی،سید ابو القاسم،رساله توضیح المسائل،چاپ هشتم،نشر لطفی،0931 هـ ق ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد 4،چاپ اول،تهران،نشر دادگستر،5731 سنهوری،عبد الرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،جلد 9، دار احیاء التراث العربی،بی‌تا شهید ثانی،مسالک الافهام،چاپ سنگی،بی‌تا شهیدی،موسی،موازین قضائی محکمه عالی انتظامی،چاپ سوم،چاپخانه‌ علمی،0431 شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادها و تعهدات،جلد 1،چاپ اول،تهران، نشر حقوقدان،7731 شهیدی،مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،چاپ دوم،تهران،نشر حقوقدان، 8731 شیخ طوسی،مبسوط،جلد 2،تهران،نشر مکتب رضوی،8731 شیخ طوسی،خلاف،جلد 3،چاپ اول،قم،موسسه نشر اسلامی،7141 هـ ق علامه حلی،تحریر الاحکام،ج 1،چاپ اول،قم،نشر موسسه امام صادق، 0241 هـ ق علامه حلی،تذکرة الفقهاء،جلد 2،چاپ اول،قم،نشر آل بیت،4141 هـ ق علامه حلی،مختلف الشیعه،جلد 5،چاپ اول،قم،موسسه نشر اسلامی، 2041 هـ ق عیسی تفرشی،محمد،مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری،جلد 1، چاپ اول،تهران،نشر دانشگاه تربیت مدرس،8731 فاروقی،حارث سلیمان،المعجم القانونی،(عربی-انگلیسی)،لبنان،7991 فتح الله،احمد،معجم ألفاظ الفقه الجعفری،چاپ اول،5141 هـ ق قائم مقام فراهانی،محمد حسین،حقوق تجارت،چاپ اول،تهران،نشر دانشگاه تهران،7631 قمی،میرزا ابو القاسم،جامع الشتات،جلد 3،چاپ اول،تهران،نشر کیهان، 1731 کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد 1،چاپ چهارم،تهران،نشر انتشار، 1731 کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد 4،چاپ اول،تهران،نشر بهنشر،8631 کاتوزیان،ناصر،مشارکتها-صلح-عطایا،چاپ اول،تهران،نشر اقبال، 3631 کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،چاپ اول،تهران،نشر یلدا،4731 کیایی،عبد الله،التزامات بایع و مشتری،چاپ اول،تهران،نشر ققنوس، 6731 محقق حلی،شرایع السلام،جلد 2،چاپ دوم،تهران،نشر استقلال،9041 هـ ق محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه(3)،چاپ اول،تهران،مرکز نشر علوم‌ اسلامی،7731 محقق کرکی،جامع المقاصد،جلد 7،چاپ اول،قم،نشر آل البیت،8041 هـ ق محمصانی،صبحی،النظریة العامة للموجبات و العقود،ترجمه جمال الدین‌ جمالی،جلد 1،چاپ اول،تهران،نشر موسوی،9331 مسعود،جبران،الرائد،ترجمه دکتر رضا انزابی نژاد،جلد 1،چاپ اول،مشهد ،نشر آستان قدس رضوی،2731 نووی،محی الدین،المجموع،جلد 31،بیروت،نشر دار الفکر یزدی،سید محمد کاظم،سئوال و جواب،به اهتمام سید مصطفی محقق داماد، چاپ اول،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،6731 ب-منابع فرانسه و انگلیسی 3- Code Civil(France),Dalloz,Paris,1992 Davies,F."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.