Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط نشانگان وسواس، بی اختیاری با مولفه های اضطراب، افسردگی و گسیخته ریختی در بیماران روانی سرپائی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (36 صفحه - از 267 تا 302)

کلید واژه های ماشینی : وسواس، افسردگی، اضطراب، ارتباط نشانگان وسواس، بی‌اختیاری با مولفه‌های اضطراب، بی‌اختیاری، اختلال، ریختی، بیماران، اختلال وسواس

در یک نمونه 47 نفری از بیماران سرپائی مبتلا به وسواس بی‌اختیاری، ارتباط نشانگان وسواس-بی‌اختیاری با مولفه‌های اضطراب،افسردگی و گسیخته ریختی مورد بررسی قرار گرفت.ارتباط نشانگان وسواس-بی‌ اختیاری و گسیخته ریختی معنی‌دارتر از ارتباط نشانگان وسواس-بی‌اختیاری‌ با اضطراب و افسردگی بود و در پیش‌بینی نشانه‌های این اختلال گسیخته‌ ریختی(مولفه شناختی)سهم تعین کننده‌تری نسبت به دو مولفه دیگر داشت.

خلاصه ماشینی:

"در دهه 0891 تعداد این پژوهشها افزایش‌ یافت و اطلاعات بیشتری در مورد جدول بالینی اختلال بدست آمد در حال‌ حاضر این اختلال چهارمین دلیل مراجعه به روانپزشک معرفی شده است،و آمار بین‌المللی فراوانی آن را 2% تا 3% گزارش می‌کنند(کاپلان و دیگران، 4991،ترجمه پور افکاری،5731) در طی این سالها رابطه وسواس-بی‌اختیاری با سایر اختلالهای‌ اضطرابی و خلقی یک بحث زنده در پژوهشهای روانشناختی و روانپزشکی بوده‌ است(انیسل و اکسیکال‌7،6891،راسموسن و تسوانگ‌8،6891،نورمن و دیگران‌9،6991). پژوهش‌ حاضر با هدف آزمودن همپوشی نشانگان وسواس-بی‌اختیاری با مولفه‌های‌ اضطراب،افسردگی و علائم شناختی گسیخته ریختی و تعیین سهم نسبی هر مولفه در پیش‌بینی این نشانگان بعد از حذف اثرات مولفه‌های دیگر در یک‌ نمونه از بیماران روانی سرپائی مبتلا به وسواس اقدام کرده است. نتیجه جدول شماره 1،میانگین،انحراف معیار و دامنه تغییر نمرات را برای‌ تمام مقیاسها نشان می‌دهد عددهای ارائه شده در این جدول از تمامی یافته‌های‌ مولفان دیگر در BAI (بک و دیگران، a 8891)، BDI (بک و استیر25، 7891)، MIS (جورج و نوفیلد35،7891)، PAS (لنز نوگر و لورنجر45، b 9891) MOCI (هاجسون و راچمن،7791)و PI (ساناویوو55،8891)و همچنین از دو مقیاس اضطراب و افسردگی هامیلتونهءریسکیند و دیگران‌65، 7891)به طور معنی‌داری بالاتر است. به منظور تعیین اینکه آیا اضطراب،علائم افسردگی و علائم شناختی‌ گسیخته ریختی،روابط متفاوتی را با تغییر ابعاد نشانگان وسواس-بی‌اختیاری‌ نشان می‌دهند یا نه،همبستگی بین نمرات آزمونهای فرعی پرسشنامه مادزلی) MOCI) و پادوآ (PI) ،فهرست افسردگی و اضطراب بک و همچنین شاخص‌ ترکیبی مقیاس علائم شناختی گسیخته ریختی برای تمام آزمودنی‌ها محاسبه‌ گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.