Skip to main content
فهرست مقالات

«معنی بیگانه» در شعر صائب تبریزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 69 تا 84)

کلیدواژه ها :

اسلوب معادله ،صائب تبریزی ،معنی بیگانه ،شبکة تناسبات

کلید واژه های ماشینی : معنی بیگانه، صائب، شعر، ایهام تناسب، شاعر، تناسب، اسلوب معادله، صائب تلاش معنی بیگانه، کنایه، لفظ

در این مقاله سعی شده است ابتدا معنی و مفهوم «معنی بیگانه» از دیدگاه صائب بررسی و با مراجعه به دیوان و کشف شاخصه‌های اصلی شعر او روشن گردد که مصادیق «معنی بیگانه» در شعر او چیست؟ ویژگیهایی که شاعر تلاش شعری‌اش را مصروف به دستیابی بدان کرده، کدام است؟ با دقت در سبک شعر او و کشف شاخصه‌های سبکی آن دریافتیم که «معنی بیگانه» از نظر شاعر خلق مضامین و کشف شبکه‌های تازة تداعی و تناسبات است که بیشتر از رهگذر ساختارهای بلاغی خاصی چون اسلوب معادله، ایهام تناسب به‌خصوص نوع خاصی از آن یعنی، ایهام تناسب حاصل از تشبیه + کنایه (= کنایه‌های ایهامی ـ استعاری) صورت می‌پذیرد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده در این مقاله سعی شده است ابتدا معنی و مفهوم «معنی بیگانه» از دیدگاه صائب بررسی و با مراجعه به دیوان و کشف شاخصه‌های اصلی شعر او روشن گردد که مصادیق «معنی بیگانه» در شعر او چیست؟ ویژگیهایی که شاعر تلاش شعری‌اش را مصروف به دستیابی بدان کرده، کدام است؟ با دقت در سبک شعر او و کشف شاخصه‌های سبکی آن دریافتیم که «معنی بیگانه» از نظر شاعر خلق مضامین و کشف شبکه‌های تازة تداعی و تناسبات است که بیشتر از رهگذر ساختارهای بلاغی خاصی چون اسلوب معادله، ایهام تناسب به‌خصوص نوع خاصی از آن یعنی، ایهام تناسب حاصل از تشبیه + کنایه (= کنایه‌های ایهامی ـ استعاری) صورت می‌پذیرد. واژه‌های کلیدی: صائب تبریزی، معنی بیگانه، شبکة تناسبات، اسلوب معادله ___________________________________ ¯ - تاریخ وصول 9/12/83 تأیید نهایی 1/12/84 ¯¯ - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران مقدمه یاران تلاش تازگی لفظ می‌کنند صائب تلاش معنی بیگانه می‌کند در شعر سبک هندی عموما و در شعر صائب تبریزی خصوصا سخن و بلاغت موضوع سخن واقع شده است؛ یعنی شعرای این عهد اصطلاحات ادبی و بلاغی فراوانی را در شعر خویش به‌کار گرفتند؛ در باب آن سخن گفتند و اشعار خود را واجد یا فاقد آنها شمردند که شناخت و تحلیل درست و سنجیدة آنها در فهم شعر این عهد بسیار مؤثر تواند بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.