Skip to main content
فهرست مقالات

«محمد محتسب»، دبیر کل اتاق بازرگانی اردن: نمایشگاه قرآن نشان دهنده روح شفاف ایرانیان است

آبان 1381 - شماره 130 (1 صفحه - از 27 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : دبیر‌کل اتاق بازرگانی اردن ،اتاق بازرگانی اردن ،دبیر‌کل اتاق بازرگانی ،نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ،اتاق بازرگانی ،نمایشگاه قرآن ،روح شفاف ایرانیان ،نشان‌دهنده روح شفاف ایرانیان ،محتسب ،اردن ،دبیر‌کل اتاق ،بازرگانی اردن ،نمایشگاه بین‌المللی قرآن ،قرآن کریم ،نشان‌دهنده روح شفاف ،روح شفاف ،شفاف ،دبیر‌کل ،شفاف ایرانیان ،نمایشگاه بین‌المللی ،اردن با اشاره ،نشان‌دهنده روح ،کریم ،بین‌المللی قرآن

صفحه:
از 27 تا 27