Skip to main content
فهرست مقالات

جستجوی اندیشه های صحیح/ گفت و گو با محققان و مدرسان علوم قرآنی پیرامون انتظارات از نمایشگاه کریم

آبان 1381 - شماره 130 (3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه قرآن ،قرآنی ،قرآن کریم ،برگزاری نمایشگاه قرآن ،برگزاری نمایشگاه ،علوم قرآنی ،کریم ،نمایشگاه قرآن کریم ،محققان علوم قرآنی ،کارکردهای نمایشگاه قرآن ،تأثیرات نمایشگاه قرآن ،دکتر گرجی ،استاد دانشگاه ،پرداختن به ظواهر قرآن ،گرجی ،فعالیت‌های قرآنی ،قرآن‌پژوه ،کارکردهای نمایشگاه ،تأکید ،تأثیرات نمایشگاه ،نفیسی ،محققان علوم ،پرداختن ،تأثیرات ،اشاره ،ادامه ،تأکید می‌کند ،مورد توجه ،اشاره می‌کند

صفحه:
از 28 تا 30