Skip to main content
فهرست مقالات

ذوق آفرینی درک فلسفه نزول قرآن/ گزارش نشست راه های انس با کتاب آسمانی در بخش جوانان

(2 صفحه - از 22 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : درک فلسفه نزول قرآن، قرآن، راه‌های انس با کتاب آسمانی، کتاب آسمانی در بخش جوانان، ذوق آفرینی درک فلسفه نزول، گزارش نشست راه‌های انس، قرآن کریم، نشست راه‌های انس با کتاب، معارف، دکتر مجید معارف برگزار

خلاصه ماشینی:

"در این جلسه دکتر معارف قرآن‌پژوه با اشاره به ابعاد گوناگون و گسترده قرآن کریم گفت:برگزاری چنین نمایشگاهی نشانه مهم بودن عظمت کتاب آسمانی قرآن است. قرآن کتابی است که بازتاب‌های متنوع،تأثیرگذار و سازندۀ بسیاری دارد و می‌توان به ابعاد مختلف آن پرداخت اما تفکر درباره دیدگاه سنتی به قرآن و یا پرداختن به مفاهیم عظیم قرآنی مسئله‌ای است که باید به آن توجه کرد و قطعا از این تفکر می‌توان بهره گرفت. استاد معارف در پاسخ به سؤالی در ارتباط با ظواهر قرآنی و نفس پرداختن به قرآن به شیوه صحیح آن گفت:پیامبر اکرم(ص)در حدیثی فرموده‌اند:قرآن کریم،خوان و سفره گسترده الهی در بین مردم است شما به اندازه استطاعتتان توشه بردارید و دانش بیاموزید. دکتر معارف دربارۀ راه‌های مأنوس شدن با قرآن گفت:در ابتدا باید فلسفه نزول قرآن و عظمت آن را درک کرد."

صفحه:
از 22 تا 23