Skip to main content
فهرست مقالات

تازگی قرآن برای تمام اعصار

سخنران:

(2 صفحه - از 24 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، ایازی، تازگی قرآن، فرهنگ، کتاب قرآن و فرهنگ زمانه، قوم، انعکاس فرهنگ زمانه در قرآن، انعکاس، پیامبر، انعکاس جلوه‌های فرهنگی و قومی

خلاصه ماشینی:

"ایازی در این نشست گفت:شبهه‌ای که از زمان‌های نه چندان دور در محافل علمی مطرح است،این است که قرآن جلوه‌ای از عصر و زمان نزول به خود گرفته و در برخی آیات به مسائلی اشاره می‌کند که نشانگر وابستگی به عصر خاص و مردم جزیره آورده است که آیا انعکاس چنین مطالبی در قرآن کریم که به اعتقاد ما معجزۀ جاویدان پیامبر خاتم(ص)و چراغ هدایت همۀ انسان‌ها و تا همیشۀ تاریخ است،با جاودانگی و جهانی بودن آن سازگاری دارد؟آیا طرح برخی موضعوع‌ها و مسائل و احکام قرآن‌که محدود به قوم و زمانی خاص باشد،موجب محدودیت رسالت نمی‌شود؟ وی افزود:به عبارت دیگر،اگر قرآن،بازتاب فرهنگ عصر جاهلیت و مردم حجاز و یا بالاتر،تعالیم قرآن متأثر از عادات و رسوم آن عصر و دستورات آن در پاسخ به مشکلات و نیازهای اجتماعی و انسانی آن زمان بوده است،چگونه می‌تواند با خواسته‌ها و آمال و نیازهای عصرهای دیگر مطابقت داشته باشد و چگونه می‌تواند کتابی جاویدان،جذاب و هدایتگر باشد و از همه مهمتر،این مسئله چگونه می‌تواند با وحی بودن قرآن سازگار باشد؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) ایازی در ادامه گفت:قرآن کریم مطالبی را بیان کرده است که اگر بخواهیم ازنظر فرهنگی و تاریخی آنها را دسته‌بندی کنیم مقوله‌هایی عام و کلی وجود دارد که هریک ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی است از جمله دستورات،مفاهیم،قصص و..."

صفحه:
از 24 تا 25