Skip to main content
فهرست مقالات

توکل به خداوند، رمز آرامش/ گزارش نشست قرآن کریم و آرامش روح

(1 صفحه - از 21 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : قرآن کریم و آرامش، آرامش روح، رمز آرامش، توکل به خداوند، توکل به خدا، گزارش نشست قرآن کریم، آرامش روح توکل به خداوند، قرائت قرآن کریم، نماز، انسان

خلاصه ماشینی:

"جوان باید استعدادها و قوای بالقوه خود را شکوفا کند و زمانی این کار برای‌ او مسیر است که آرامش روحی خود را حفظ کند. وی افزود:در قرآن کریم دو دسته آیه در این باره وجود دارد:آیاتی که صریحا به مسئله آرامش روحی و ارتباط آن با ذکر خداوند اشاره کرده مثل آیه 82 سوره‌ رعد،دسته دیگر آیاتی است که به بیان رابطهء آرامش روح و استعانت از روزه و نماز می‌پردازد مثل آیه 54 سوره بقره. انسان زمانی که در زندگی تحت فشار قرار می‌گیرد و هیچ راهی برای گریز از فشار و درد ندارد،ارتباط با خداوند،خواندن نماز و قرائت قرآن کریم می‌تواند آرامش بخش باشد. دکتر شرفی در ادامه گفت:یکی از راههای رسیدن به آرامش توکل به خدا است و این باعث تقویت سیستم روحی انسان می‌شود. مناجات و قرائت قرآن‌ کریم بخش مشخصی را در زنگی انسان ایجاد می‌کند و بخش‌های دیگری‌ نیز در زندگی انسان وجود دارد."

صفحه:
از 21 تا 21