Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی؛ منطقی روشن در بخش فرهنگ

مصاحبه شونده: ؛

آذر 1381 - شماره 137 (2 صفحه - از 32 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : مدیریت استراتژیک ،نمایشگاه قرآن ،بخش فرهنگ ،ارزشیابی دهمین نمایشگاه ،رویکرد مدیریت استراتژیک ،سیستم ارزشیابی ،ارزشیابی نمایشگاه ،محترم نمایشگاه ،استراتژیک ،اجرای برنامه ارزشیابی ،نمایشگاه یازدهم ،روش علمی ،نمایشگاه دهم ،دهم ،وضعیت موجود ،یازدهم ،رویکرد مدیریت ،برنامه‌های ارزشیابی ،معیارهای بین‌المللی ،روش‌های اجرایی ،خدمات فرهنگی ،محترم ،اجرایی ،تعیین می‌شود ،مورد توجه

صفحه:
از 32 تا 33