Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق زن مسلمان در ایران (2)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زن، حقوق زن مسلمان در ایران، نفقه، حقوق، قانون، اسلام، مرد، طلاق، مادر، احکام

خلاصه ماشینی: "مهدی ملکی‌ حقوق زن مسلمان در ایران (قسمت دوم وظایف زوجین نسبت بیکدیگر و نفقه-اگر در قسمت تعدد زوجات‌ که در شماره گذشته مختصر بدان اشاره باشد با وجود نهضتهای جدیدیکه بخصوص‌ در ملل آنگلوساکسون برای قبول اصل تعدد زوجات بوجود آمده حق زنان‌ مسلمان ایرانی ظاهرا کمتر از حقوق سایر زنان جلوه کند مسلما در قسمت‌ وظایف زوجین نسبت بیکدیگر و حق زن بنفقه بایستی گفت که زنان مسلمان‌ بخصوص زنان ایرانی دارای عالیترین حقوق در دنیا بوده و تا آنجا که ممکن‌ و قابل تصور است شارع و مقنن رعایت احوال زن را نموده است و زنیکه‌ بعقیده غربیان بی‌اطلاع از مقررات قانونی ما و نهضتخواهان متجدد مقلد ایشان اسیر دست مرد گفته میشود-زنیکه قبل از اسلام همان‌طور که در شماره‌ بیش نوشتیم بمنزله شیئی بود که خرید و فروش میشد-زنیکه در خانه پدر از قدیم‌الایام حتی امروز تحت سلطه قدرت پدری فاقد شخصیت حقوقی و بعضا طبیعی میباشد. و حال آنکه‌ در قانون مدنی ما نگهداری و ecnatrissa زن بر عهده مرد بوده و برای‌ زن هیچگونه تکلیفی در نگهداری شوهر نیست-اگر در قانون ما معاضدت‌ زن و شوهر در تربیت اولاد پیش‌بینی شده عملا و طبق همان قانون چنانچه‌ در مورد مرحله دختری زن نگاشته شد نفقه اولاد را کاملا بعهده پدر و جد پدری گذارده و تکلیف مادر بانفاق اولاد را مقید بفقدان ایشان یا عدم قدرت‌ آنان نموده است و حال آنکه در قانون فرانسه مینویسد زوجین مکلف بتغذیه‌ مراقبت و تربیت اطفالشان میباشند-عجبتر از همه آنکه در قانون ما و اسلام‌ زن را در مورد بزرگترین وظیفه خود که تغذیه طفل در کودکی از شیر مادر میباشد آزاد گذارده و قانون مدنی ما صریحا مینویسد مادر را جز در موردیکه منحصرا طفل برای ادامهء حیات بایستی از پستان مادر ارتزاق کند نمیتوان‌ مجبور بارضاع طفل خود نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.