Skip to main content
فهرست مقالات

مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی)

نویسنده:

(24 صفحه - از 31 تا 54)

کلیدواژه ها : تأمین اجتماعی ،سیاست اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،رفاه اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی ،سیاسی ،رفاه اجتماعی ،سیاست اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی ،تأمین اجتماعی ،مفهوم ،رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی ،اقتصادی ،رفاه و تأمین اجتماعی ،دولت ،واژه‌های ،وجه ،تعریف ،رویکرد ،جامعه ،دولت رفاه ،کارکردی ،مبحث رفاه اجتماعی ،مفاهیم چندبعدی رفاه اجتماعی ،مشارکت ،درآمد ،به‌شمار ،انسان ،حمایت اجتماعی در نحوة تأمین ،نحوة تأمین منابع مالی ،مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی ،رفاه اجتماعی مرزبندی ،نگاه

واژه‌های «رفاه» و «تأمین» بخصوص با صفت «اجتماعی» واژه‌هایی هستند مولود تحولات مدرن و به‌خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تأویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائة تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به‌رغم آن می‌توان با بررسی فرایند شکل‌گیری این واژه‌ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطة کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. «رفاه اجتماعی» تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چندجانبهـ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسئولیت‌پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه‌های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه‌های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به‌نوعی که گاه مترادف یکدیگر به‌کار می‌روند، اما از نظر نوع رویکرد به مسئله و نیز نحوة کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک‌سو معطوف به تدبیر و اجراست و به‌نوعی ابزار پیوند برنامه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان پوششی عام برای برنامه‌های مختلف دولت در عرصه‌های سیاستگذاری گوناگون به‌شمار می‌رود. تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیرمجموعه‌ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می‌شود. اختلاف مهم بین تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوة تأمین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تأمین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چندبعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قویتری دارند.

خلاصه ماشینی:

"ـ در کتاب دایره‌المعارف بریتانیکا (Encyclopedia britanica inc, 1994) نیز مهمترین موضوعات مربوط به رفاه اجتماعی، در قالب فقر، ناتوانی و بیماری برشمرده شده و در ذیل عنوان «رفاه اجتماعی»، موضوعات مددکاری اجتماعی (Social work) و تأمین اجتماعی و کمکهای اجتماعی (Social assistance) مورد بررسی قرار گرفته است و البته تعریف واضحی از آن ارائه نشده است. رابطة این چهار موضوع را در قالب شکل شماتیک ذیل می‌توان تصویر کرد[M1]: جدول مقایسه‌ای مهمترین ویژگیهای حمایت اجتماعی، تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی شرح حمایت اجتماعی تأمین اجتماعی رفاه اجتماعی سیاست اجتماعی حیطه مفهومی - دستگیری از ناتوانان - معطوف به اجرا توزیع زمانی و فردی درآمد و یاری در هنگام گسست - معطوف به وضعیت پیشگیری، توانمندسازی، اخلاق اجتماعی - معطوف به وضعیت تنظیم سازوکارهای اجتماعی در جهت توسعه - معطوف به اجرا (وضعیت) گستره عملیاتی نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی نیروی فعال عموم عموم رویکرد عملیاتی منفعل فعال فعال اثرگذار فعال اثر گذار رویکرد سیاسی اجرایی اجرایی نظری نظری - اجرایی تأمین مالی مسؤولیت فردی و اجتماعی مشارکت مسؤولیت و مشارکت مسؤولیت و مشارکت وجه غالب اجتماعی اقتصادی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نگرش مالی عدم نگرش مالی، تعادل در نتیجه تعادل مالی (محاسبات اقتصادی) ناظر به نتیجه و فرصت، تعادل مالی در اولویت دوم ناظر به تخصیص منابع (مناسبات مالی در اولویت نخست) تاریخجه (به معنای اخص) 1601 (قانون فقرا) 1932 (نیودیل) 1945 (نظام بوریچی) - یک نقطه ضعف گستره نا مشخص و محدودیت در شناسایی جامعه هدف گستره عملیاتی محدود گستردگی مفهوم گستردگی مفهوم در جدول مقایسه‌ای مربوط به مهمترین ویژگیهای این چهار مفهوم تلاش شده است به‌صورت ایجاز، موارد افتراق و اشتراک آنها تبیین گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.