Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی- پرخاش گری، تماشاگران فوتبال شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 205 تا 232)

کلیدواژه ها :

ورزش ،خشونت فیزیکی ،ناکامی ،پرخاش‌گری کلامی

کلید واژه های ماشینی : پرخاش‌گری واکنش‌های طرف‌داران تیم‌های فوتبال، خشونت ورزشی طرف‌داران تیم‌های فوتبال، خشونت، فوتبال، طرف‌داران تیم‌های فوتبال، تیم، تماشاگران، رفتار پرخاش‌جویانه و خشونت‌آمیز، ورزشگاه، خشونت و پرخاش‌گری

هدف مقالة حاضر واکاوی تجربی یکی از تبیین‌های رایج در خصوص خشونت و پرخاش‌گری بین طرف‌داران تیم‌های فوتبال است. در این مقاله، ابتدا پرخاش‌گری و خشونت ورزشی تعریف و دسته‌بندی می‌شود، سپس با تلقی خشونت و پرخاش‌گری، به مثابة امری روانی ـ اجتماعی، تلاش شده است تا با استفاده از تئوری ناکامی ـ پرخاش‌گری واکنش‌های طرف‌داران تیم‌های فوتبال در شهر تهران در مواجهه با وضعیت‌هایی که منجر به ناکامی آنان در دستیابی به هدف‌های ورزشی‌شان می‌شود، تحت بررسی و تحلیل قرار گیرد. فرضیة اصلی پژوهش این است که «ناکامی طرف‌داران تیم‌های فوتبال در دستیابی به اهداف ورزشی‌شان سبب گرایش آنان به انجام رفتار پرخاش‌جویانه و خشونت‌آمیز می‌شود». جمعیت آماری پژوهش حاضر را 284 نفر از طرف‌داران دو تیم استقلال و پرسپولیس تشکیل می‌دهد و اطلاعات مربوطه با شیوة پیمایش در خلال برگزاری جام برتر باشگاه‌های ایران در سال 81-1382 گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که ناکامی تنها بخشی از پرخاش‌گری و خشونت ورزشی طرف‌داران تیم‌های فوتبال را در هنگام برگزاری مسابقه تبیین می‌کند.

خلاصه ماشینی: "در این مقاله، ابتدا پرخاش‌گری و خشونت ورزشی تعریف و دسته‌بندی می‌شود، سپس با تلقی خشونت و پرخاش‌گری، به مثابة امری روانی ـ اجتماعی، تلاش شده است تا با استفاده از تئوری ناکامی ـ پرخاش‌گری واکنش‌های طرف‌داران تیم‌های فوتبال در شهر تهران در مواجهه با وضعیت‌هایی که منجر به ناکامی آنان در دستیابی به هدف‌های ورزشی‌شان می‌شود، تحت بررسی و تحلیل قرار گیرد. * در این مقاله، با درنظر گرفتن خشونت و پرخاش‌گری طرف‌داران فوتبال به مثابة امری روانی ـ اجتماعی سعی می‌شود تا با استفاده از تئوری ناکامی ـ پرخاش‌گری، واکنش‌های طرف‌داران تیم‌های فوتبال در شهر تهران در قبال وضعیت‌هائی که منجر به ناکامی آنان در تحقق اهداف ورزشی‌شان می‌شود، تحت مطالعه قرار گیرد. 8) پرخاش‌گری کلامی و خشونت فیزیکی ترکیب نتایج مربوط به دو شاخص پرخاش‌گری کلامی و خشونت فیزیکی حاکی از این است که 8/21 درصد تماشاگران و هواداران تیم‌های فوتبال مطالعه شده در این پژوهش هنگام حضور در ورزشگاه فاقد رفتار پرخاش‌جویانه و خشونت‌آمیز هستند. 9) نگرش جمعیت نمونه در خصوص علل خشونت و پرخاش‌گری تماشاگران نگرش پاسخ‌گویان در این پژوهش در باب دلایل انجام رفتار پرخاش‌جویانه و خشونت‌آمیز در عرصة ورزشگاه‌ها به تفکیک بین دو گروه از پاسخ‌گویان سنجیده و ارزیابی شده است. به عنوان مثال، اعتراض و توهین تماشاگران و هواداران یک تیم ورزشی خاص به داور مسابقه هنگام عدم تناسب تصمیم‌گیری داور با انتظارات آنان، یا تخریب اموال ورزشگاه در مواقعی که تماشاگران احساس می‌کنند امکانات و تسهیلات مناسبی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، ناسزاها و حرکات کم و بیش ویران‌گرانه‌ای که طرف‌داران تیم‌ها پس از ناکامی تیم‌های محبوب خویش انجام می‌دهند و رفتارهایی از این قبیل را می‌توان در چارچوب تئوری ناکامی ـ پرخاش‌گری تحت ارزیابی قرار داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.