Skip to main content
فهرست مقالات

تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته ای

نویسنده: ؛

تابستان 1385 - شماره 40 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها : جامعه‌شناسی علم ،تعاملات و روابط دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی ،خوداثربخشی دانشجویان ،فضای اجتماعی علم ،مشارکت دانشجویان و رضایت رشته‌ای

کلید واژه های ماشینی : متغیرهای یادگیری تعاملی ،میزان یادگیری تعاملی ،مشارکت علمی دانشجویان ،میزان یک‌پارچگی اجتماعی ،رشته تحصیلی ،تعاملات اجتماعی ،موفقیت تحصیلی ،میزان رضایت ،میزان مشارکت دانشجویان ،مشارکت دانشجویان ،سرمایة اجتماعی ،اجتماعی دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی ،یادگیری تعاملی ،انگیزش و انرژی عاطفی ،انرژی عاطفی ،دانشجویان با یک‌پارچگی اجتماعی ،تعاملات دانشجویان ،تحصیلی ،تعاملی ،دانشجویان انگیزش و انرژی ،دانشجویان با یک‌پارچگی ،ایجاد انگیزش و انرژی ،یک‌پارچگی اجتماعی ،مشارکت علمی ،میزان یک‌پارچگی اجتماعی دانشجویان ،سرمایه اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،یک‌پارچگی اجتماعی دانشجویان ،تعامل اجتماعی دانشجویان

این مقاله بر اساس پژوهشی در بین 361 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم‌اجتماعی تدوین شده است. هدف از ارائه این مقاله ارزیابی مناسبات و تعاملات دانشجویان در قلمروهای گوناگون از جمله در زمینه‌های اجتماعی و آموزشی است. پنداشته‌های نظری این پژوهش برآمده از آرای نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی علم است و بر اساس آنها تعاملات بین دانشجویان در ایجاد انگیزش و انرژی عاطفی و نیز یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان تأثیرگذار است. این تحقیق با روش پیمایشی و با کاربرد ابزار پرسشنامه انجام شده و داده‌ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های این پژوهش برخی از فرضیات تدوین شده را اثبات می‌کند. بر اساس این یافته‌ها دانشجویان با یکپارچگی اجتماعی بیشتر یادگیری تعاملی بیشتری دارند. این دانشجویان انگیزش و انرژی عاطفی بیشتری دارند و از رشته تحصیلی و استادان خود راضی‌ترند. دانشجویان یکپارچه‌تر پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند و از خوداثربخشی بالاتری برخوردارند. دستاورد اصلی پژوهش فراهم ساختن زمینه‌های تجربی برای جلب توجه پژوهشگران و سیاستگذاران به اهمیت فضای ارتباطات دانشجویی در پیشرفت تحصیلی و گسترش احساس رضایت و اثربخشی در بین آنان است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.