Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 40 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 23 تا 38)

کلیدواژه ها : ساختار سازمانی ،دانشگاه ،سازمان و بوروکراسی حرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : ساختار سازمانی ،ساختار سازمانی دانشگاه ،ساختار سازمانی دانشگاه تربیت‌معلم ،ساختار سازمانی مطلوب ،ساختار سازمانی موجود ،مورد انتظار کارکنان ،دانشگاه تربیت‌معلم ،گرایی ،الگوی ساختار سازمانی ،بوروکراسی ،الگوی ساختاری دانشگاه تربیت‌معلم ،الگوی ساختار ،رسمیت ،مطلوب ،معنی‎داری ،مورد انتظار کارکنان تفاوت ،خصوص ساختار سازمانی موجود ،کارکنان انتظار دارند ،تفاوت معنی‎داری ،کارکنان صفی ،ساختاری ،معنی‎داری وجود ،ساختار موجود ،حرفه‎ای ،صفی و کارکنان ستادی ،اعضای هیئت علمی ،می‎کند ،الگوی ساختاری ،کارکنان صفی و کارکنان ،بوروکراسی حرفه‎ای

دانشگاهها از نظر الگوی ساختار سازمانی از ویژگی‌هایی برخوردارند که آنها را از سایر سازمانها متمایز می‌سازد. در این مقاله به بررسی و مقایسه ساختار سازمانی موجود و ساختار سازمانی مطلوب (مورد انتظار کارکنان) دانشگاه تربیت معلم پرداخته شده است. نمونه تحقیق 248 نفرند که 40 درصد آنها اعضای هیئت علمی و 60 درصد آنها کارمندان و کارشناسان ستادی هستند. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که بعد از اجرا روایی و پایایی آن به اثبات رسید. داده‌های آماری با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بین ویژگی‌های ساختار سازمانی موجود و ساختار سازمانی مطلوب تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در حالی که کارکنان خواستار تخصصی شدن بیشتر و رسمیت بیشترند، این ویژگی‌ها در ساختار موجود نسبتا کم است؛ به عبارت دیگر، کارکنان انتظار دارند که ساختار سازمانی دانشگاه از حالت کنونی ]که بیشتر متمایل به سمت تمرکز است[ خارج و دچار تحول شود و بیشتر به سمت «بوروکراسی حرفه‌ای» گرایش یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.